De jaardocumenten en WNT-verantwoording van Zorggroep Almere zijn gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. U kunt het jaarverslag en de jaarrekening hier zoeken en downloaden.