Zorggroep Almere heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor het verkrijgen en behouden van een ANBI-status moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is publicatie van een aantal gegevens op internet. Hieronder vindt u (verwijzingen naar) deze gegevens van Zorggroep Almere.

 

Naam: Zorggroep Almere
RSIN: 808512079
Standaardformulier publicatieplicht Zorginstellingen: Formulier Zorggroep Almere

 

Post-/bezoekadres

Randstad 22-01
1316 BN Almere

 

Doelstelling en beleidsplan

Zorggroep Almere wil nu en in de toekomst uitstekende zorg bieden in een helende omgeving en vanuit een gezonde organisatie. Hier leest u meer over onze koers en ons beleid.

 

Bestuur

Kijk hier voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur.

 

Beloningsbeleid

Medewerkers:

Bij Zorggroep Almere zijn drie CAO’s van toepassing:

  • De CAO VVT, die van toepassing is op medewerkers in de zorgcentra, multifunctionele centra, het verpleeghuiscentrum, de thuiszorg, de jeugdgezondheidszorg en het hoofdkantoor.
  • De CAO Huisartsenzorg, die van toepassing is op medewerkers in ondersteunende functies in de huisartsenzorg.
  • De CAO Gezondheidscentra die van toepassing is op huisartsen en sommige medewerkers in de gezondheidscentra.

Bestuur:

Het beloningsbeleid voor de bestuurders staat beschreven in het hoofdstuk over de raad van bestuur in het jaarverslag.

Raad van toezicht:

Het beloningsbeleid voor de leden van de raad van toezicht staat beschreven in het hoofdstuk over de raad van toezicht in het jaarverslag.

Uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Bekijk hier ons jaarverslag met daarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.