De jaardocumenten en WNT-verantwoording van Zorggroep Almere zijn gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. U kunt het jaarverslag en de jaarrekening hier zoeken en downloaden.

Wilt u in het kort lezen wat Zorggroep Almere voor u als cliënt heeft gedaan in 2017? Dan kunt u ons speciale jaarverslag voor de Almeerders lezen.

Ontvangt u liever de papieren versie? Deze kunt u opvragen door een mail te sturen aan: communicatie@zorggroep-almere.nl