De Technische Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) van Zorggroep Almere zorgen dat u als cliënt thuis kunt zijn, ook als u ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft.

Samen met de regionale ziekenhuizen zetten wij alles op alles om u niet langer dan strikt noodzakelijk in het ziekenhuis te houden. De verpleegkundigen vervullen hierin een belangrijke rol. De verpleegkundigen zorgen dat u thuis de gewenste behandelingen krijgt. Zij voeren medisch-technische handelingen uit bij volwassenen en kinderen. Het team werkt in heel Almere en is 24 uu rper dag, 365 dagen per jaar bereikbaar.

 

Voorbeelden van medisch-technische handelingen:

  • het toedienen van medicatie met behulp van een infuuspomp (infuustherapie)
  • complexe wondzorg
  • pijnbestrijding
  • zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg)

 

Welke handelingen verrichten de Technische Thuiszorg Verpleegkundigen?

Het TTV-team

  • maakt afspraken met uw huisarts, specialist, apotheek en leveranciers van hulpmiddelen (zoals verbandmaterialen en toebehoren van pompen).
  • advsiseert over eventueel aan te vragen apparatuur en/of hulpmiddelen.
  • informeert u, en indien niodig en gewenst ook uw familie en huisgenoten, over de behandeling. Ook bekijkt het TTV-team hoe uw familie en huisgenoten u kunnen ondersteunen bij de behandeling.
  • verricht medisch-technische handelingen en werkt samen met uw huisarts of specialist (die eindverantwoordelijk zijn) en met andere zorgverleners en medewerkers uit de diverse wijkteams

In overleg kunnen ook andere handelingen verricht worden.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra u bent aangemeld als cliënt start een verpleegkundige alle voorbereidingen. De behandeling start in de meeste gevallen bij u thuis. Soms vindt de start van de behandeling plaats in het ziekenhuis of het verpleeghuis.

De verpleegkundige maakt afspraken met u, uw familie en uw huisarts. Maar ook met collega’s, andere verwijzers, de apotheek en zo nodig met de zorgverzekeraar. U krijgt indien nodig ook advies over aan te vragen apparatuur en/ of hulpmiddelen.

Bekijk de film over de Technische Thuiszorg Verpleegkundigen van Zorggroep Almere

Accepteer marketing cookies om deze video te kunnen bekijken.

Contact en aanmelden

Heeft u hulp nodig van de Technische Thuiszorg Verpleegkundigen? In veel gevallen meldt het ziekenhuis of eigen huisarts u aan.

Regelt u de aanmelding zelf? Op werkdagen kunt u ons bereiken via 036-545 48 77. Daarnaast zijn wij zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via  06-300 54 455.

U kunt ook een e-mail sturen naar ttv@zorggroep-almere.nl.