De wijkverpleging speelt een belangrijke rol als u hulp nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen. Onze medewerkers verzorgen, adviseren en coördineren.

Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie, een (chronische) ziekte heeft, een handicap heeft of door ouderdom niet meer alles zelf kunt doen. De wijkverpleegkundigen, verzorgenden en helpenden helpen u als het nodig is bij de lichamelijke verzorging, geven injecties, leggen infusen aan, dienen medicijnen toe en verzorgen wonden.

De juiste zorg

Daarnaast stelt de wijkverpleegkundige diagnoses, stelt zorgplannen op en betrekt de juiste hulpverleners erbij. De wijkverpleegkundige is zo de spin in het web bij zorg in de thuissituatie. Hij of zij adviseert u over allerlei zaken, bijvoorbeeld in het omgaan met ziekte of het kiezen van de juiste zorgverlener.

Wijkverpleging aanvragen?

Neem contact op met de wijkverpleegkundige uit uw wijk of gezondheidscentrum. Dat kan ook telefonisch via 036 – 545 4660. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs. Met elkaar bekijken u, eventueel uw familielid of mantelzorger en de wijkverpleegkundige uw situatie. Samen zoekt u de beste oplossing. Zo nodig wordt dan de hulp ingeschakeld van andere hulpverleners of het Wijkteam.

Wie betaalt dat?

Wijkverpleging wordt betaald door de zorgverzekeraars. De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico en kost ook geen eigen bijdrage.