De verpleegkundigen van het TCW-team zijn gespecialiseerd in complexe wondverzorging. ‘TCW’ staat voor: Team Complexe Wondzorg. Onder een complexe wond verstaan we een wond waarbij de genezing stagneert of een wond bij mensen met diabetes. Deze wonden hebben speciale verzorging nodig.

Opleiding volgen?

Zelf een specialist op het gebied van wondzorg? Of altijd al interesse gehad in wondverzorging? Kijk dan naar onze opleidingen.

Wondzorg

Als uw huisarts bij u een complexe wond constateert (bijvoorbeeld decubitus, een ‘doorligwond’) dan kan de arts u hiervoor naar de wondverpleegkundige doorverwijzen. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op voor het maken van een inschrijvingsgesprek.

Voor het gesprek komt de wondverpleegkundige bij u thuis. Zij stelt u uitgebreide vragen. Op die manier komt de verpleegkundige erachter hoe wij u de juiste wondzorg kunnen geven. Heeft u bijvoorbeeld een wond door een infectie, dan starten we de behandeling met antibiotica. Dit doen we in overleg met de huisarts. Als het nodig is, doet de verpleegkundige nog aanvullend onderzoek. Na het gesprek stellen we een behandelplan op. Hierin vermelden we allerlei praktische informatie over de hoe we uw wond het best kunnen behandelen. Bijvoorbeeld hoe de wond moet worden gereinigd, welke verbandmaterialen moeten worden gebruikt. Ook vermelden we erin in welke gevallen u contact met ons moet opnemen.

De wondverpleegkundige begeleidt u bij de wondverzorging totdat de wond weer goed geneest of volledig genezen is. Krijgt u ook hulp van de wijkverpleging? Dan is het goed om te weten dat wij voor uw wondverpleging met hen samenwerken.

Voor de wondzorg heeft u een verwijzing nodig van de huisarts.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak.

Wij leveren zorg vanuit de Zorgverzekeringsweg (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en het Persoonsgebonden budget (PGB). Hoe de betaling precies is geregeld, bespreken we met u tijdens het kennismakingsgesprek.

Apke

Wondverpleegkundige

Amber

Verpleegkundig specialist en wondverpleegkundige

Stefanie

Wondverpleegkundige

Armana

Wondverpleegkundige

Eva

Wondverpleegkundige

 

Wilt u meer informatie over onze complexe wondzorg? Op werkdagen kunt u hierover tussen 08.30 – 17.00 uur contact met ons opnemen via 06-558 26 643. U kunt ook een e-mail sturen naar: tcw@zorggroep-almere.nl.