Uw zorgovereenkomst

Vanaf het moment dat u van ons zorg ontvangt ontstaat er een overeenkomst tussen u en Zorggroep Almere. Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden, de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en de aanvullende bijzondere module wijkverpleging van toepassing. Deze documenten kunt u terugvinden in het blokje ‘Documenten’.

Is het voor u niet mogelijk om de documenten digitaal te bekijken, meld dit dan bij uw zorgverlener. U ontvangt de documenten dan op een andere manier.

Uw zorg

U ontvangt zorg op basis van de voor u geïndiceerde zorg en uw zorgplan. De zorg voldoet ten minste aan de landelijke wet- en regelgeving en vastgestelde kwaliteitseisen. Voor vragen hierover kun u contact opnemen met de wijkverpleegkundige van het team wat u zorg verleent.

Wijzigingen

Bij veranderingen in de algemene voorwaarden, de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, bijzondere module wijkverpleging of wet- en regelgeving stelt Zorggroep Almere u hiervan op de hoogte.