Zorggroep Almere is door haar kennis, kunde en omvang een gewilde partner bij het uitvoeren van wetenschappelijke studies.

Om dit in goede banen te leiden, een goede balans te houden tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk en om te beoordelen of deelname aan een onderzoek wenselijk is en relevant voor ons als organisatie, worden aanvragen voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek binnen Zorggroep Almere zorgvuldig afgewogen.

Voor informatie over (het aanvragen van) wetenschappelijk onderzoek kunt u terecht bij Huub Rommers, coördinator Commissie wetenschappelijk onderzoek, via e-mail: hrommers@zorggroep-almere.nl.

Procedure

Voor de huisartsendiscipline

Zorggroep Almere heeft een onderzoeksovereenkomst met het AMC. Onderzoeksvragen voor de huisartsendiscipline kunt u bij het AMC indienen via huisartsennetwerk@amc.nl. Daar wordt het voorgelegd aan de hele groep huisartsen die onderdeel uitmaken van het Academisch Huisartsennetwerk AMC (AHA).

Voor overige disciplines
Onderzoeksaanvragen voor andere disciplines kunt u indienen bij Huub Rommers, hrommers@zorggroep-almere.nl. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. Op moment dat een onderzoeksaanvraag binnenkomt plannen we een vergadering met de commissie. U moet rekening houden met een termijn van zes weken

Belangrijke informatie

  1. Alles over procedures en besluitvorming voor wetenschappelijk onderzoek binnen Zorggroep Almere
  2. Wetenschappelijk-onderzoek-ZGA-aanvraagformulier
  3. Enkele veel gestelde vragen over wetenschappelijk onderzoek binnen Zorggroep Almere