De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt (de verantwoordelijke) bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn (de betrokkene) bepaalde rechten. De wet spreekt van het verwerken van persoonsgegevens. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wilt u meer lezen over de plichten van Zorggroep Almere en uw rechten als betrokkene? Download dan het informatieblad Uw persoonsgegevens en uw privacy. Er zit ook een formulier bij. Het geprinte formulier kunt u opsturen of afgeven bij uw gezondheidscentrum.

Meer lezen over de de plichten van Zorggroep Almere en uw rechten als bewoner van het zorgcentrum?

Download dan de folder Uw persoonsgegevens en uw privacy in het zorgcentrum (Verzorgings- en verpleeghuiszorg). Het formulier horend bij deze folder kunt u hier invullen en afdrukken. Het geprinte formulier kunt u opsturen of afgeven bij uw gezondheidscentrum.