Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen die het hart- en vatenstelsel betreffen. U kunt dan denken aan:

Vaak zult u na het doormaken van een hart- of vaatziekte worden behandeld door een specialist uit het ziekenhuis. Bijvoorbeeld een neuroloog, een cardioloog, een vasculair internist of een vaatchirurg. Na verloop van tijd neemt de huisarts de behandeling en de begeleiding vaak weer over, samen met andere hulpverleners uit uw gezondheidscentrum.

Behandeling

Bij de behandeling van hart- en vaatziekten ligt de nadruk op de leefstijl. Denk hierbij aan bijvoorbeeld stoppen met roken, voldoende bewegen en gezond eten. Daarnaast is het voor veel mensen nodig medicijnen te gebruiken. De behandeling is erop gericht om een herhaling van de ziekte te voorkomen en een optimale kwaliteit van leven te bereiken of te behouden. Daarom stelt uw huisarts strengere eisen aan uw cholesterol en bloeddruk dan bij iemand die geen hart- en vaatziekte heeft doorgemaakt. Na een hart-en vaatziekte zult u meestal medicijnen gebruiken om de bloeddruk en het cholesterol te verlagen en het bloed te verdunnen.

Zorgprogramma Hart- en vaatziekten

Zorggroep Almere werkt met een zorgprogramma Hart- en vaatziekten. Dit programma beschrijft de inhoud en organisatie van de zorg bij mensen met een hart- of vaatziekten. Een team van begeleiders helpt u hierbij. Doel is om hart- en vaatziekten zo goed mogelijk te behandelen, zodat de gevolgen van de ziekte zoveel mogelijk beperkt worden en u goed kunt blijven functioneren.

Meer informatie

Voor meer informatie klik hier voor het downloaden van de folder ‘Hart- en vaatziekten’.