Om uit te zoeken of u een verhoogde kans heeft op hart- en vaatziekten, is het van belang om na te gaan welke risicofactoren voor u gelden. Aan de hand van deze risicofactoren kan dan uw eigen risico op een hart-of vaatziekte worden geschat.

 

De belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten

 • Roken (dit is de belangrijkste risicofactor)
 • Een hart- en vaatziekte hebben (gehad)
 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Reumatoïde artritis
 • Verminderde werking van de nieren
 • Hoge bloeddruk
 • Een verhoogd cholesterolgehalte
 • Een vader, moeder, broer of zus die vóór 65 jaar een hart- of vaatziekte heeft gekregen
 • Stress
 • Te weinig lichaamsbeweging
 • Overmatig alcoholgebruik
 • Ongezonde voeding
 • Overgewicht

 

Het risico van hart- en vaatziekten neemt toe naarmate u ouder wordt en is voor mannen groter dan voor vrouwen. Als u van Hindoestaanse afkomst bent, heeft u een grotere kans op hart- en vaatziekten.

Hoeveel risico loopt u?

Om na te gaan of u een verhoogd risico heeft op hart- en vaatziekte, kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. Als we uw risicofactoren weten, kunnen we in een beoordelen hoe groot de kans is dat u binnen tien jaar een hart- en vaatziekte krijgt of aan een hart- en vaatziekte overlijdt. Deze tabellen zijn gebaseerd op gegevens van grote aantallen mensen van wie het risicol is bepaald.

U kunt ook zelf via internet een risicometing doen bij de Hartstichting .

Als blijkt dat u een verhoogd risico heeft op een hart-en vaatziekte wordt er samen met u een behandeling gestart om dit risico te verlagen. Dit doet u samen met de huisarts en de praktijkondersteuner, zo nodig in combinatie met andere hulpverleners.