Voor wie is de jaarcontrole hart- en vaatziekten bedoeld?

Voor mensen die één of meer van de volgende ziektes heeft of heeft gehad:

  • Een hartinfarct (myocard infarct, hartaanval)
  • Angina pectoris (pijn op de borst)
  • CVA (beroerte)
  • TIA
  • Claudicatio intermittens (etalagebenen)
  • Aneurysma van de aorta (verwijding grote lichaamsslagader)

Heeft u naast een van deze aandoening ook suikerziekte (diabetes mellitus) dan worden uw hart – en vaatproblemen bij de controle voor deze ziekte besproken en gecontroleerd.

Oproepen voor de jaarcontrole

Eenmaal per jaar ontvangt u van de praktijkondersteuner (POH) een schriftelijke oproep voor de jaarcontrole. Bij deze oproep zit een laboratoriumformulier. U laat uw bloed prikken en neemt een potje urine mee naar het laboratorium. Daarna maakt u een afspraak bij uw POH voor de verder controle.

Wat wordt er in uw bloed en urine gecontroleerd bij een jaarcontrole?

In het bloed wordt gekeken naar het vetspectrum. Dit bestaat uit een aantal onderdelen: het totale cholesterol (TC), het goede cholesterol (HDL) en het slechte cholesterol (LDL). 

We willen graag op de hoogte zijn van uw nierfunctie omdat dat van belang is voor de medicatie die u slikt en of die veilig het lichaam kan verlaten. Ook is een slechte nierfunctie op zich slecht voor uw bloedvaten. Bij het bepalen van uw nierfunctie wordt er ook gekeken naar het kalium en natrium, twee mineralen die kunnen veranderen onder invloed van medicatie.
Ook kijken we uw urine na om te kijken of uw nieren eiwit loslaten. Dat kan ook een teken zijn van minder goed werkende nieren.

Wat gebeurt er bij uw afspraak ?

De POH zal u een aantal vragen stellen over uw voorgeschiedenis, uw leefstijl en uw familiehistorie wat betreft hart- en vaat aandoeningen. Hij/zij  zal met u uw  medicatie doorspreken en kijken of er bijwerkingen zijn. Verder zal een groot deel van het consult gaan over hoe het met u gaat. Wat u zou willen en kunnen veranderen in uw leefstijl  (roken , bewegen, voeding)?  Veranderen van leefstijl levert vaak veel meer winst op dan medicatie.   Als u dat wilt kan de POH u verwijzen naar iemand die u kan ondersteunen bijvoorbeeld een diëtiste of een fysiotherapeut of één van de andere hulpverleners. Ook kan zij/hij u helpen bij het  stoppen met roken.

Eveneens zal ze met u bespreken of u klachten heeft van somberheid of angst. Ruim 30% van de mensen met een chronische ziekte heeft daar last van. Eventueel zal hij/zij u aanraden een afspraak te maken met uw huisarts om te bespreken of er op dit gebied verdere hulp nodig is.

Met  mensen die een CVA/TIA hebben doorgemaakt zullen nog een aantal specifieke zaken worden doorgesproken. Heeft u nog last van de gevolgen  van uw CVA op motorisch gebied (spierkracht,  balans, coördinatie), bij het spreken, bij het plannen of uw concentratie? Bent u nog erg moe? Hoe is de belasting van uw partner of mantelzorger? Eventueel kunt u een afspraak maken bij de aparte CVA-nazorgverpleegkundige die bij Zorggroep Almere in dienst is. Of u kunt, via de huisarts, worden verwezen naar de CVA nazorgverpleegkundige.

Als laatste spreekt u af wanneer u weer op controle zult komen. Voor de meeste mensen zal dat jaarlijks zijn. Anderen, die bijvoorbeeld pas net onder controle zijn, vinden het prettiger wat vaker gecontroleerd te worden. Elke keer dat u bij de POH op controle bent geweest zal zij/hij  dit consult bepreken met uw huisarts.