Harteraad is een patiëntenvereniging voor hart- of vaatpatiënten en hun naasten. De organisatie komt op voor de belangen van mensen met een hart- en vaataandoening en werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling en de zorg.

Ook organiseert de vereniging activiteiten voor en door patiënten. De Hart&Vaatgroep werkt nauw samen met de Hartstichting. Deze stichting financiert onderzoek en geeft voorlichting en steun aan patiënten. Ook zet de Hartstichting zich in voor het gezond opgroeien van de Nederlandse jeugd.