Wat is een zorgprogramma?

Een zorgprogramma beschrijft de zorg, die een team van zorgverleners u kan bieden, wanneer u een hart- of vaatziekte heeft (gehad). In het team werken huisarts, doktersassistente en praktijkondersteuner samen met u om uw gezondheid te verbeteren en de risico’s op verdere gezondheidsproblemen te verkleinen. De risicofactoren waar u zelf (deels) invloed op heeft, komen aan bod zoals beweging, voeding en roken, maar ook een verhoogd cholesterol en een verhoogde bloeddruk worden onderzocht en besproken.

Voor wie is het zorgprogramma?

Het zorgprogramma is voor iedereen die:

  • een hartinfarct heeft gehad
  • een beroerte (TIA, herseninfarct of hersenbloeding) heeft doorgemaakt
  • een vaatoperatie heeft ondergaan
  • bekend is met een aneurysma aortae
  • etalagebenen heeft.

En waarvan de cardioloog, neuroloog en vaatchirurg de zorg en controles hebben overgedragen aan uw huisarts.

Ook voor u

Minimaal eenmaal per jaar heeft u een afspraak met de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner brengt samen met u uw risicofactoren in kaart: uw bloeddruk, uw cholesterol- en bloedsuikergehalte, uw nierfunctie, uw leefstijl en erfelijke belasting. Ook bespreekt de praktijkondersteuner uw medicijngebruik, bijvoorbeeld eventuele bijwerkingen en dosering. Op basis van deze gegevens bekijkt u wat er nodig is om uw gezondheid te verbeteren en de risico’s op verdere gezondheidsproblemen te verkleinen. Zo maakt u samen een persoonlijk zorgplan waarin staat beschreven aan welke doelen u gaat werken.

Kosten

De kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente en diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering en gaan niet ten kosten van uw eigen risico. De vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw zorgverzekering. Eventuele laboratoriumkosten en medicijnen gaan wel af van uw eigen risico.