Hulp bij psychische klachten

Veel mensen zijn weleens somber, gespannen of zitten wat minder lekker in hun vel. Dit geldt voor  volwassenen maar ook voor kinderen en jongeren; ook zij kunnen wel eens somber, boos, opstandig zijn of een poosje niet lekker in hun vel zitten. Vaak lukt het om daar alleen of met hulp van een partner, ouders, familie , vrienden of anderen  weer uit te komen.

Maar als klachten wat langer duren en de situatie niet verbetert,  is soms professionele hulp nodig.

U kunt daarvoor in eerste instantie bij uw huisarts terecht. Huisartsen zijn deskundig op het gebied van psychische klachten en werken hierbij intensief samen met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ).  Iedere huisartsenpraktijk heeft een POH GGZ voor zowel volwassenen als jeugd.  Naast huisarts en POH GGZ kunnen ook andere hulpverleners worden ingezet om u te ondersteunen zoals de psychosomatische fysiotherapeut.

 

De huisarts

De eerste stap is het bespreken van uw klachten met de huisarts.  De huisarts heeft veel kennis van uw persoonlijke c.q. gezinssituatie  alsook deskundigheid op het gebied van psychische klachten.

Als een hulpvraag wat complexer is en/of er  meer tijd nodig is om dat duidelijk te krijgen wat er aan de hand is, wordt in samenspraak bepaalt of een gesprek met de POH GGZ zinvol is. De huisarts is eindverantwoordelijk voor de (medische) zorg die u krijgt en bepaalt welk behandeltraject wordt ingezet, maar laat zich hierin adviseren door de POH GGZ.

 

De praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner zal in het eerste gesprek uw klachten en situatie in kaart brengen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.  Op basis hiervan wordt een plan aanpak gemaakt dat uit verschillende onderdelen kan bestaan zoals:

  1. een verdere oriëntatie van klachten en problemen, extra verhelderende gesprekken
  2. verwijzen naar informatie die u kunt gebruiken om zelf te werken aan een oplossing (psycho-educatie, zelfmanagement)
  3. een kortdurende begeleiding of behandeling (5-8 gesprekken)
  4. advies over verwijzing naar een passende andere hulpverlening binnen het gezondheids-centrum of daarbuiten (Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ).  De POH GGZ heeft een gedegen kennis van de sociale kaart.

 

De psychosomatisch fysiotherapeut

De psychosomatische fysiotherapeut behandelt mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, waarbij sprake is van bijv. onverklaarbare klachten, stress/burn out, depressie en/of angststoornissen. Meer dan de “gewone” fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke aspecten die het welzijn van mensen beïnvloeden. Vaak blijkt dat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, en tussen spanning en ontspanning. De psychosomatisch fysiotherapeut helpt de cliënt weer in evenwicht te komen, onder andere door middel van oefeningen.

 

Informatie