Onze zorg draait om u, de cliënt. Daarom vinden wij cliëntmedezeggenschap heel belangrijk. Onze wijkcliëntenraden en centrale cliëntenraad komen op voor de belangen van de cliënten. Zij denken mee over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het management.  Deze adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

Centrale Cliëntenraad Zorggroep Almere

Voorzitter: mevrouw L. (Lena) Hillenga
Adviseur: mevrouw M. (Marije) Achterberg
Ambtelijk secretaris: mevrouw A. (Aniek) Vijgen
p/a hoofdkantoor Zorggroep Almere, Randstad 22-01, 1316 BN Almere

De cliëntenraad in uw buurt of uw woonzorgcentrum

Wilt u weten wie de cliëntenraad in uw buurt of in uw woonzorgcentrum vormen? Bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft of omdat u graag mee wilt praten over de zorg? Hieronder een overzicht van de cliëntenraden. Klik op ‘Meer info’ om kennis te maken met de leden van uw cliëntenraad. Wilt u contact met iemand van de cliëntenraad? Vul het contactformulier in en wij zorgen ervoor dat u snel reactie krijgt.

Cliëntenraad Almere Buiten

 • Gezondheidscentrum De Binder
 • Gezondheidscentrum De Bouwmeester
 • Gezondheidscentrum De Compagnie
 • Gezondheidscentrum Prisma
 • Woonzorgcentrum Zephyr

Cliëntenraad Almere Stad Midden

 • Gezondheidscentrum De Spil
 • Gezondheidscentrum De Driehoek
 • Gezondheidscentrum Filmwijk
 • Huisartsenpost
 • Apotheek De Brug
 • Woonzorgcentrum De Kiekendief
 • Woonzorgcentrum Flora

Cliëntenraad Almere Haven

 • Gezondheidscentrum De Haak
 • Gezondheidscentrum Oost
 • Woonzorgcentrum De Overloop

Cliëntenraad Almere Stad Oost

 • Gezondheidscentrum Castrovalva
 • Gezondheidscentrum Parkwijk
 • Gezondheidscentrum Waterwijk
 • Woonzorgcentrum Castrovalva
 • Woonzorgcentrum Polderburen

Cliëntenraad Almere Stad West

 • Gezondheidscentrum Opmaat
 • Gezondheidscentrum De Notekraker
 • Gezondheidscentrum De Boog
 • Gezondheidscentrum Archipel
 • Gezondheidscentrum Het Noorderdok
 • Woonzorgcentrum Archipel
 • Woonzorgcentrum De Toonladder

Cliëntenraad Almere Poort

 • Gezondheidscentrum Vizier
 • Woonzorgcentrum Poortzicht

Cliëntenraad Almere Buiten

Wijkcliëntenraad Almere Buiten

De wijkcliëntenraad van Almere Buiten vertegenwoordigt de cliënten van Zorggroep Almere in stadsdeel Almere Buiten. Dit geldt voor de gezondheidscentra De Bouwmeester, De Binder, Prisma en De Compagnie maar ook het woonzorgcentrum Zephyr.
De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor alle cliënten die bij één van deze centra zijn aangesloten. Wij zijn voortdurend in gesprek met onder andere de managers, apothekers en wijkverpleging om de kwaliteit van zorg op goed niveau te houden of te krijgen.
Wij vergaderen altijd op de tweede maandag van de maand in gezondheidscentrum Prisma.
Wij willen heel graag in contact met u komen! Signaleert u verbeterpunten die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren, dan horen wij dat heel graag.
Wilt u wezenlijk bijdragen aan goede zorg in onze wijken, dan bent u van harte welkom om onze raad te komen versterken.

Wilt u ook lid worden? Meldt u aan.


 

Cliëntenraad woonzorgcentrum Zephyr

Zephyr is het woonzorgcentrum van Zorggroep Almere in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. Het is kleinschalig: er zijn 35 bewoners – ouderen met dementie – verdeeld over vijf ‘huisjes’.
Elk van die vijf huisjes heeft minstens één vertegenwoordiger, een familielid, in onze cliëntenraad. De cliëntenraad wordt hier dan ook ‘familieraad’ wordt genoemd.
We komen eens in de twee maanden op vrijdagmiddag bij elkaar onder leiding van de teammanager Irene van Kooij om de meest uiteenlopende zaken betreffende het centrum en zijn bewoners te bespreken – waarbij is gebleken dat er goed wordt geluisterd naar wat wij te berde brengen en er ook daadwerkelijk iets gebeurt met onze inbreng.

Wilt u ook lid worden? Meldt u aan.