Bloedverdunners

Aan bijna alle mensen met een hart- en vaatziekte wordt acetylsalicylzuur voorgeschreven, tenzij er redenen zijn om andere bloedverdunners te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er sprake is van boezemfibrilleren, structurele hartafwijkingen, kunstkleppen, vaatprothesen of een overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur. U krijgt een bloedverdunner om uw bloed te verdunnen om hiermee de kans op een nieuwe hart-en vaatziekte te verlagen. Na een TIA of een herseninfarct wordt er “acetylsalicylzuur én dipyridamol” of clopidogrel  voorgeschreven. Na een hartinfarct krijgt u 1 jaar een P2Y12-remmer, zoals clopidogrel.

Bloeddrukverlagende medicijnen

Als er sprake is van een verhoogde bloeddruk (een bovendruk die hoger is dan 140 mmHg) worden er bloeddrukverlagers voorgeschreven. Afhankelijk van de soort hart-en vaatziekte die heeft doorgemaakt en uw eventuele andere ziektes wordt er keuze gemaakt voor het soort bloeddrukverlager. Er zijn namelijk veel verschillende soorten bloeddrukverlagers. De belangrijkste groepen zijn: plaspillen (=diuretica), bètablokkers, calciumantagonisten en RAS-remmers. Ze bestrijden allemaal hetzelfde probleem, maar op een andere manier. Meestal heeft u meerdere soorten tegelijker tijd nodig.

Plaspillen/Diuretica

Deze medicijnen zorgen ervoor dat de nieren meer zout uitscheiden. Het zout trekt het vocht mee. Hierdoor wordt het overtollige vocht afgevoerd via de urine. U kunt dit merken doordat u misschien iets vaker moet plassen. Er blijft minder bloed achter in de bloedvaten. Hierdoor ontstaat er een lage druk in de bloedvaten, waardoor de bloeddruk daalt. Voorbeelden van dit type medicijn zijn onder andere: hydrochloorthiazide, indapamide en chloortalidon.

Bètablokkers

Bètablokkers vertragen de hartslag zodat het hart rustiger pompt. Ze verwijden ook de bloedvaten. Hierdoor daalt de bloeddruk. Voorbeelden van dit type medicijn zijn onder andere: metoprolol, atenolol en bisoprolol.

RAS-remmers

Het lichaam regelt de bloeddruk op verschillende manieren, onder meer via het RAS. Dit is een afkorting van Renine Angiotensine Systeem. Als de bloeddruk te laag is, gaat er een signaal naar de nieren waar vervolgens het eiwit renine wordt gemaakt. Renine zorgt voor de aanmaak van het hormoon angiotensine I, maar in deze vorm kan het hormoon nog niks doen voor de bloeddruk. Om het daarvoor bruikbaar te maken moet het worden veranderd in angiotensine II . Dat gebeurt met het eiwit ACE, een afkorting van Angiotensin Converting Enzyme (eiwit dat angiotensine verandert). Angiotensine II verhoogt de bloeddruk, onder meer door de bloedvaten te vernauwen. Er zijn twee soorten geneesmiddelen die het RAS beïnvloeden: ACE-remmers en Angiotensine II-antagonisten. ACE-remmers remmen de werking van het eiwit ACE, waardoor er minder angiotensine II in de bloedsomloop komt en de bloedvaten zich verwijden. Daardoor daalt de bloeddruk. Angiotensine II-antagonisten blokkeren de receptoren voor angiotensine II , waardoor het hormoon niet zijn bloedvatvernauwende werk kan doen. Het resultaat is dat de bloedvaten zich verwijden en de bloeddruk afneemt. Voorbeelden van ACE-remmers zijn onder andere: enalapril en lisinopril. Een voorbeeld van een Angiotensie II remmer is onder andere losartan. Dit middel wordt vooral voorgeschreven als u kriebelhoest ontwikkelt op een ACE-remmer.

Calciumblokkers

Spiercellen hebben calcium nodig om zich te kunnen samentrekken. Calciumblokkers blokkeren de calciumopname en hebben dus een spierverslappend effect. De knijpkracht van het hart daalt en daarmee ook de bloeddruk. Onder invloed van dit medicijn verwijden de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk afneemt. Voorbeelden van dit medicijn zijn onder andere: amlodipine en nifedipine.

Cholesterolverlagers

Cholesterolverlagers zijn medicijnen die de aanmaak van cholesterol in de lever remmen. Zo komt er minder slecht LDL-cholesterol in uw bloed en wordt de kans op hart- en vaatziekten kleiner.

Cholesterolverlagers helpen alleen goed als u ze jarenlang dagelijks gebruikt. Als u een hart- en vaatziekte heeft doorgemaakt en u 70 jaar of jonger bent, dan is de streefwaarde voor het LDL-cholesterol lager dan 1,8. Als u ouder bent dan 70 jaar is de streefwaarde voor het LDL-cholesterol 2,5 of lager. Als u geen hart- en vaatziekten heeft doorgemaakt, maar u wel hier een verhoogd risico op heeft, dan is de streefwaarde ook 2,5 of lager. Voor het bereiken van deze streefwaarde is gezonde leefstijl van belang en zo nodig wordt er geadviseerd een cholesterolverlager te slikken (bij voorkeur een statine). Voorbeelden van dit medicijn zijn: simvastatine, pravastatine, rosuvastatine en atorvastatine. Als met deze medicatie het cholesterol onvoldoende daalt, kan er een ander medicijn (zoals ezetimib) worden toegevoegd.

Nitraten

Dit medicijn wordt alleen gegeven wanneer u nog wel eens beklemming op de borst voelt (angina pectoris). Het bekende pilletje of pufje onder de tong is ook een nitraat. Dit helpt meestal binnen 5 minuten. Een mogelijke bijwerking is hoofdpijn. Dit medicijn geeft vaatverwijding. Voorbeelden van dit medicijn zijn: nitrospray, isosorbidedinitraat en isosorbide-5-mononitraat.

Informatie op thuisarts.nl

Op thuisarts.nl staat betrouwbare informatie: www.thuisarts.nl/hartinfarct