Heeft het indienen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing geleid, dan kunt u terecht bij een geschilleninstantie.

Waar kunt u terecht?

Huisartsenzorg (gezondheidscentra) inclusief de huisartsenspoedpost

Stichting klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
www.skge.nl 

Farmacie

Stichting klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)
www.skge.nl 

Verloskunde

Stichting Geschilleninstantie Verloskunde
www.geschilleninstantieverloskunde.nl

Fysiotherapie

De Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Jeugdgezondheidszorg

De Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

Intramurale ouderenzorg en wijkverpleging

De Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl/consumenten/