Geeft borstvoeding pijn? Gaat het drinken slecht? Het kan te maken hebben met een te kort tongriempje. Wat is dat? En wat is eraan te doen?  

Een (te)korte tongriem bij de pasgeborene kan de oorzaak zijn van borstvoedingsproblemen. Dit is vaak eenvoudig te verhelpen door middel van het doorknippen (klieven) van de tongriem. Dit gebeurt in overleg met de eigen verloskundige. De verloskundigen zijn hierin wel bekwaam, maar de ingreep mag officieel niet uitgevoerd worden door een verloskundige. Zolang dit niet verandert, verwijzen de verloskundigen door naar de huisartsen van zorggroep Almere.

Bij voorkeur wordt het klieven zo snel mogelijk na de geboorte gedaan, maar in ieder geval vóór de leeftijd van drie maanden. Daarna moet de ingreep onder narcose plaatsvinden. Na het klieven verbetert de zuigtechniek van de borstgevoede baby en nemen de pijnklachten van de moeder af. Met het klieven van de korte tongriem kunnen tevens voor de langere termijn diverse problemen worden voorkomen, die niet specifiek met borstvoeding te maken hebben. Te denken valt aan ademhalingsstoornissen, problematische mondmotoriek, ongunstige gehemeltevorming, snurken, tandbederf en spraakproblemen.

Je kunt voor het doorknippen van een te kort tongriempje terecht bij: 

Gezondheidscentrum Castrovalva: dr. Ponstein

Gezondheidscentrum De Binder: dr. Gerats

Jouw verloskundige kan een afspraak maken bij 1 van deze artsen.