Medicijnen over?

Gooi deze niet weg, maar lever ze in!

Lever medicijnresten in via de retourbox in uw apotheek of gezondheidscentrum. Zo voorkomt u dat ze in het milieu terechtkomen en daar schade aanrichten. De apotheek regelt dat het materiaal centraal in Almere wordt verzameld. De gemeente zorgt er vervolgens voor dat het veilig en verantwoord wordt afgevoerd en vernietigd.

Waarom inleveren?

Medicijnen en milieu zijn geen goede combinatie. Het is belangrijk om medicijnresten apart in te zamelen en op de juiste manier te laten vernietigen. Zuiveringsinstallaties breken medicijnen niet of onvoldoende af. Daardoor komen medicijnresten via de riolering terecht in het oppervlakte- en grondwater. Hier hebben ze schadelijke effecten op het onderwaterleven (planten en dieren). Soms kunnen medicijnresten in lage concentraties ook in ons drinkwater terechtkomen.

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is inzamelen belangrijk. Alle stoffen die niet in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen, hoeven er ook niet uitgehaald te worden!

Effecten op het onderwaterleven zijn bijvoorbeeld:

 • Geslachtsverandering bij vissen door hormonen (ethinylestradiol)
 • Weefselschade bij vissen door pijnstillers (diclofenac)
 • Gedragsverandering bij vissen en kreeftachtigen door antidepressiva (fluoxetine, oxazepam)
 • Effecten op algen/planten door antibiotica (ciprofloxacin, clarithromycin)

Andere effecten:

 • Resistentie door antibiotica
 • Extra zuivering nodig, maakt drinkwater duurder

Zo werkt het inzamelen in Almere

 • U levert uw medicijnresten en/of naaldencontainer in bij de apotheek of gezondheidscentrum in uw buurt. Bekijk de locaties met retourbox. Of geef de oude medicijnen mee aan uw bezorger.
 • Uw apotheker zorgt ervoor dat het materiaal wordt afgeleverd bij het verzamelpunt van gemeente Almere.
 • De gemeente Almere zorgt ervoor dat het materiaal verantwoord wordt verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf.

Hoe inleveren?

 • Houd medicijnen en naalden gescheiden.
 • Doe de naalden in een naaldencontainer die u van de apotheek heeft gekregen. Sluit de naaldencontainer goed af!
 • Lever de medicijnresten in via de retourbox in uw apotheek of gezondheidscentrum.
 • Lever de goed afgesloten naaldencontainer apart in bij de balie van uw apotheek.
 • Denk aan uw privacy en verwijder het etiket of de verpakking met het etiket erop.

Samen werken we aan een verantwoorde verwerking van medicijnresten

De inzameling van medicijnresten en naalden is een gezamenlijk initiatief van Zorggroep Almere, de gemeente Almere en het Waterschap Zuiderzeeland. Het doel is milieubelasting door medicijnen zoveel mogelijk te beperken. Dat kan onder meer als medicijnresten op een verantwoorde manier worden verwerkt. Helpt u ook mee?

Vragen?

Wilt u meer weten over medicijnresten? We hebben het samengevat in de meest gestelde vragen.

Hier kunt u uw medicijnresten inleveren

In elke apotheek of gezondheidscentrum van Zorggroep Almere staat een retourbox, waarin u de medicijnresten kunt inleveren.