Hieronder vind je de klachtenregeling van het Echocentrum Almere. Zoek je de klachtenregeling van Zorggroep Almere? Die vind je hier

Samen werken aan goede zorg. Vragen, klachten of complimenten? We horen graag van je.

Samen met jou willen we goede zorg en diensten leveren, in een veilige en prettige omgeving. Als het beter kan, laat het ons dan zo snel mogelijk weten.
We zoeken samen naar een oplossing.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg en behandeling en dat je een klacht hebt. Hieronder lees je hoe je een klacht kan indienen.

 

Stap 1: Bespreek je klacht met de betreffende hulpverlener
Zit je met vragen, twijfels of bent je ergens ontevreden over? Vertel het aan de betreffende hulpverlener. Het is belangrijk dat je eerst in gesprek gaat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Zij wil namelijk graag van je leren en stelt het doorgaans zeer op prijs om het te horen als een cliënt niet tevreden is. Een goed gesprek kan vaak al verhelderen en onvrede wegnemen. Zij kan meer uitleg geven over de manier van (be)handelen en mogelijk excuses aanbieden.

 

Stap 2: Schakel een klachtenfunctionaris in
Lukt het niet om er samen uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op het nummer 088-0245123. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl

Voor meer informatie www.klachtverloskunde.nl

De echoscopiste probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen.

Als je er met de echoscopiste en bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Voor meer informatie: www.geschilleninstantieverloskunde.nl