Een half jaar geleden vroeg mijn collega Noreen Visch mij mee te werken om voor cliënten met een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie de zorg optimaal in te zetten. Ook omdat het huidige zorgklimaat vereist dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Noreen herinnerde mij aan ons eerdere gesprek over de vroegere gezinsverzorging. Hoe fijn het zou zijn de zorg weer te bundelen: om de cliënt bij de dagelijkse verzorging te helpen, een ontbijtje te maken, huishoudelijke taken te verrichten, samen boodschappen te doen en mee te kunnen naar afspraken.

Cliënten krijgen een Wlz indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) omdat zij intensieve zorg nodig hebben. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor opname in een verpleeghuis, mag ook voor zorg thuis worden gebruikt, totdat de tijd aanbreekt dat er behoefte is aan opname. Door ons idee om de zorg meer te bundelen, in de wetenschap dat dit ook wordt gefinancierd, ontstond Zorg Plus Thuis. Zorg die opname in een woonzorgcentrum uitstelt, voor iedereen die graag thuis wil blijven wonen.

Langer thuis wonen

Met mijn collega’s van het Klantservicepunt heb ik cliënten gebeld, die op de wachtlijst staan voor opname in één van onze woonzorgcentra. Om te onderzoeken of er behoefte is aan deze nieuwe vorm van zorg. Vooral mantelzorgers vonden het een mooi plan. Waar we wel tegenaan liepen is dat men niet graag van zorgverlener wil wisselen. Daaruit ontstond het idee om met Zorg Plus Thuis de krachten van onze verschillende zorgverleners te bundelen. Hierdoor blijven onze cliënten hun eigen, vertrouwde zorgmedewerkers zien.

Een praktijkvoorbeeld

Nadat we met een paginabreed artikel in de krant van Zorggroep Almere stonden, we wat flyers bij huisartsen hadden achtergelaten en onze persoonlijk begeleiders hadden benaderd, kwam de eerste aanvraag al binnen. Een ouder echtpaar, van wie mevrouw dementerend is. Zij heeft een Wlz-indicatie gekregen en stond op de wachtlijst voor opname in een woonzorgcentrum van Zorggroep Almere.

Tijdens mijn huisbezoek werd ik hartelijk ontvangen. Mevrouw was al bekend bij de diverse zorgverleners van Zorggroep Almere: de wijkverpleging en de persoonlijk begeleider dementie. Daarnaast ging zij al een aantal keer per week naar onze dagbesteding. Haar man is haar mantelzorger. Omdat de zorg voor zijn vrouw intensief is, wilde hij graag wat meer tijd vrijmaken voor zichzelf. Maar zijn vrouw kon en wilde hij tijdens deze momenten natuurlijk niet alleen laten.

Inmiddels helpen de zorgmedewerkers van onze wijkverpleging mevrouw nu dagelijks bij het douchen en het aantrekken van haar steunkousen. Daarnaast kan meneer nu twee middagen per week tijd vrijmaken voor zijn hobby. In die uurtjes wordt zijn vrouw begeleid door een zorgmedewerker van Zorg Plus Thuis. Zij drinken samen een kopje thee, leggen samen een puzzel, koken of maken een wandeling.

Door Zorg Plus Thuis kan mevrouw langer thuis blijven wonen bij haar man. Iets wat beiden het allerliefst wilden. Verder ontlasten we haar echtgenoot door hulp te bieden bij de verzorging van zijn vrouw. Bovendien heeft haar man door Zorg Plus Thuis meer tijd voor het uitoefenen van zijn hobby’s. Daarnaast hebben we ook nog huishoudelijke hulp geregeld. Meneer blijft mantelzorger van zijn vrouw. Maar door al deze hulp hoeft hij minder te zorgen, kan hij ook weer ‘gewoon’ de liefhebbende echtgenoot zijn.

Meer blogs

Inmiddels heb ik al meerdere huisbezoeken mogen doen. Het ontlasten van mantelzorgers is het mooiste wat we met elkaar bereiken. Hiervoor hebben we ook geweldige zorgmedewerkers die na deze eerste blog graag zullen schrijven over hun ervaringen. Hou onze website in de gaten voor hun bijzondere verhalen!

Meer informatie?

En wilt u meer informatie over Zorg Plus Thuis, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar zorgplusthuis@zorggroep-almere.nl. Tijdens kantooruren kunt u ons ook gewoon bellen via telefoonnummer 036 – 545 46 60.

Karin Huizing

Wijkverpleging Zorggroep Almere

 

Over de auteur
1 Reactie
  1. Wilma akkerhuis

    Mooi en zeer zinnig werk Karin!

Reageren is niet mogelijk.