Als bewoner kunt u in Polderburen deelnemen aan diverse activiteiten. Of u nu houdt van knutselen of bewegen of u heeft behoefte aan een goed gesprek.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Clubactiviteiten
  Van maandag tot en met vrijdag middag kunnen bewoners meedoen aan activiteiten in clubvorm. Van er-op-uit club en computerclub tot knutselen en tuinieren, alles is mogelijk.  ’s Ochtends worden er activiteiten georganiseerd in de huisjes die aangepast worden op de wensen en behoeftes van de bewoners.
 • Recreatief
  Elke vrijdag kunnen bewoners en hun familie meedoen aan een gezellige middag. De activiteiten variëren van eetcafé tot het bijwonen van een concert of optreden maar ook spelletjes en bingo worden vaak georganiseerd. Deze activiteiten vinden altijd plaats in de algemene ruimte
 • Oecumenische vieringen
  Iedere eerste zondag van de maand wordt er een oecomenische viering gehouden waarin de geestelijk verzorger van Polderburen voorgaat.
  Daarnaast verzorgen Katholieke pastores uit Almere een aantal kerkdiensten, verspreid over het hele jaar. Deze diensten vinden plaats op zaterdag.  Alle diensten beginnen om 11.00 uur.
 • Gespreksgroepen en ontmoetingsgroep
  Wekelijks zijn er gespreksgroepen en een ontmoetingsgroep waar bewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan over allerlei levensthema’s.

Gouden Dagen

Sinds 2011 neemt Polderburen deel aan Gouden Dagen. Stichting Gouden Dagen zet zich in om het leven van ouderen kleur te geven, als ze er (om wat voor reden dan ook) zelf niet meer op uit kunnen. Door het organiseren van activiteiten en het realiseren van dromen geven we onze bewoners een dag om nog lang van na te genieten.

 

Hoe werkt Gouden Dagen?

Stichting Gouden Dagen Fonds is een initiatief van twee landelijke fondsen: Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Met hun steun worden op lokaal niveau netwerken opgezet van zorginstellingen, bedrijven en particulieren. Elke lokale afdeling moet een eigen netwerk opzetten om vrijwilligers, donateurs en sponsoren te werven.

Kijk ook op de website van www.goudendagen.nl.

 

Word donateur

U kunt Gouden Dagen Polderburen steunen met een financiële bijdrage. Alle (eenmalige) donaties komen volledig ten goede aan activiteiten voor onze bewoners

Voor een zelf te kiezen bedrag per maand wordt u donateur. U kunt zich hier aanmelden. Dit formulier kunt u ook gebruiken voor eenmalige giften. Vergeet u niet te vermelden dat uw bijdrage bestemd is voor Polderburen?

U kunt ook Gouden Vriend worden. Gouden Vrienden steunen Gouden Dagen Polderburen met een bedrag van tenminste € 500,00 per jaar voor tenminste 5 jaar.
Een Gouden Vriend kan een persoon, een familie of een bedrijf (personeelsvereniging, sportclub, etc.) zijn. Voor deze schenkingen wordt een notariële akte opgemaakt. De kosten hiervoor neemt Gouden Dagen voor haar rekening.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u mailen door hier te klikken.