Welke stappen moet u nemen als u in een woonzorgcentrum wilt gaan wonen?

Wlz-indicatie aanvragen

Om te kunnen wonen in woonzorgcentrum dient u te beschikken over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf contact opnemen met het CIZ, maar u kunt dit ook via uw huisarts, wijkverpleegkundige of het wijkteam doen.

Het CIZ drukt de indicatie uit in een zorgprofiel. Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg u krijgt. Het gaat om zorg die noodzakelijk is, en die zo goed mogelijk past bij uw situatie.

Tip: geef bij uw CIZ aanvraag aan welk centrum uw voorkeur heeft.

Waar wilt u wonen?

Al onze woonzorgcentra hebben hun eigen sfeer en ligging. In elk centrum kunt u rekenen op passende aandacht en zorg, maar ieder centrum heeft daarbij iets unieks.

Bekijk de pagina’s van de centra eens. Door een 360 graden rondleiding op de site krijgt u een goed beeld van het centrum. Hoe ziet bijvoorbeeld een kamer er uit of het restaurant?

Inschrijven in één van onze woonzorgcentra

Als u uw Wlz-indicatie heeft dan kunt u zich inschrijven in één van onze woonzorgcentra.

Neem dan contact op met onze klantadviseurs van het KlantServicePunt. Zij helpen u graag verder.

Bel 036 545 4778 of mail klantadvies@zorggroep-almere.nl op werkdagen: 8.30 – 17.00 uur.

U staat op een wachtlijst. En nu?

Na het inschrijven kan het voorkomen dat er niet meteen een plek voor u is.

Wij helpen u tijdens deze wachtperiode graag d.m.v. het organiseren van wijkverpleging, dagbesteding etc.

Zo zorgen we er samen voor dat u veilig en comfortabel woont totdat een plek voor u vrijkomt.

Nieuwe wachtstatussen
Binnen de Wlz wordt gewerkt met de volgende indeling in wachtstatussen.

 1. Urgent plaatsen
 2. Actief plaatsen
 3. Wacht op voorkeur
 4. Wacht uit voorzorg

Op zoek naar een woning in een van onze woonzorgcentra?

Onze klantadviseurs van het KlantServicePunt helpen u graag verder.

Stel uw vraag via het contactformulier of of bel ons direct op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op 036 – 545 4778,

Direct contact met één van onze woonzorgcentra? Kijk hier voor een overzicht met telefoonnummers van onze woonzorgcentra.

Maak uw eigen berekening

Met onze rekentool krijgt u direct een beeld van uw eigen bijdrage en uw besteedbaar inkomen.

Reactie van mantelzorgers en cliënten

Ik wil u beiden laten weten dat u mij op een zéér professionele manier en op uiterste prettige wijze heeft geholpen!

Met name de beschrijving van het ‘zorg-systeem’, de geldende regels en te volgen wegen door Joris hebben mij enorm goed geholpen! Ook Caroline ben ik zeer erkentelijk voor haar begeleiding!

– anoniem

Nog bedankt voor het uitgebreide gesprek van vanmiddag, een unicum zoals van ‘een instantie’ in deze tijd niet meer wordt verwacht en daarom des te meer gewaardeerd!

– anoniem

Met onze en mijn hartelijke dank voor jullie medewerking, openhartige discussie (Caroline en Thijs) en de gegeven ruimte om een paar dagen te mogen denken over deze moeilijke beslissing.

– anoniem

Welke zorgprofielen zijn er en wat betekenen ze?

 • 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Voor meer informatie over de zorgprofielen verwijzen wij u graag naar de website van de overheid.

Kijk op verwijshulp.nl voor actuele informatie over beschikbare plaatsen in onze woonzorgcentra.

De handen van een ouder persoon worden vast gehouden

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond gezamenlijk opgesteld

De Algemene Voorwaarden zoals deze gelden per 1 januari 2017 zijn momenteel enkel beschikbaar in 1 document met de Algemene module van de zorgovereenkomst. Actiz komt in het voorjaar van 2018 met een nieuwe versie, waarin de Algemene Voorwaarden separaat worden gepubliceerd. Zodra deze nieuwe versie beschikbaar is wordt die hier geplaatst.

Uw zorg in een Wlz-instelling

Welke zorg u mag verwachten in een Wlz-instelling leest u op de websites van de overheid.

 • regelhulp.nl: Op regelhulp staat de informatie in toegankelijke taal. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning en financiële regelingen bij ziekte of beperking.
 • regelhulp.nl: Op deze site staat alle informatie over de Wlz.
 • Wlz kompas: Het Wlz-kompas bevat veel vaktaal. Dit is nodig omdat de tekst heel nauwkeurig ingaat op de invulling van de wet. Het Wlz-kompas is daarom vooral bedoeld voor professionals en cliënten en mantelzorgers die al goed geïnformeerd zijn.

De woonzorgcentra van Zorggroep Almere hanteren de richtlijnen voor een Wlz instelling zoals deze zijn opgesteld door Zorginstituut Nederland.

Cliëntenraad

De cliëntenraad maakt afspraken met de instelling over een aantal belangrijke zaken. Ook die informatie is van belang. Vraag daarom deze afspraken op bij uw instelling.