Welke stappen moet u nemen als u in een woonzorgcentrum wilt gaan wonen?

Wlz-indicatie aanvragen

Om te kunnen wonen in woonzorgcentrum dient u te beschikken over een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt zelf contact opnemen met het CIZ, maar u kunt dit ook via uw huisarts, wijkverpleegkundige of het wijkteam doen.

Het CIZ drukt de indicatie uit in een zorgprofiel. Een zorgprofiel is een manier om aan te geven welke zorg u krijgt. Het gaat om zorg die noodzakelijk is, en die zo goed mogelijk past bij uw situatie.

Tip: geef bij uw CIZ aanvraag aan welk centrum uw voorkeur heeft.

Waar wilt u wonen?

Al onze woonzorgcentra hebben hun eigen sfeer en ligging. In elk centrum kunt u rekenen op passende aandacht en zorg, maar ieder centrum heeft daarbij iets unieks.

Bekijk de pagina’s van de centra eens. Door een 360 graden rondleiding op de site krijgt u een goed beeld van het centrum. Hoe ziet bijvoorbeeld een kamer er uit of het restaurant?

Inschrijven in één van onze woonzorgcentra

Als u uw Wlz-indicatie heeft dan kunt u zich inschrijven in één van onze woonzorgcentra.

Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

Bel 036 545 4000 of mail klantadvies@zorggroep-almere.nl op werkdagen: 8.30 – 17.00 uur.

U staat op een wachtlijst. En nu?

Na het inschrijven duurt het normaal gesproken een tijdje voor er een plek voor u is.

Wij helpen u tijdens deze wachtperiode graag d.m.v. het organiseren van wijkverpleging, dagbesteding etc.

Zo zorgen we er samen voor dat u veilig en comfortabel woont totdat een plek voor u vrijkomt.

Wij helpen u graag verder

Reactie van een mantelzorger

Ik wil u beiden laten weten dat u mij op een zéér professionele manier en op uiterste prettige wijze heeft geholpen!

Met name de beschrijving van het ‘zorg-systeem’, de geldende regels en te volgen wegen door Joris hebben mij enorm goed geholpen! Ook Caroline ben ik zeer erkentelijk voor haar begeleiding!

– anoniem

Op zoek naar een plek in een van onze woonzorgcentra?

Onze klantadviseurs van het KlantServicePunt helpen u graag verder.

Tel: 036 545 4000
Mail: klantadvies@zorggroep-almere.nl
Werkdagen: 8.30 – 17.00 uur

Informatie over onze locaties

Locatie

Zorgprofiel

Wachttijd (indicatie)

Plaatsen

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

3-15 maanden

77

 

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

6-15 maanden

55

 • GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg)

45

 • 4
 • 6

3-12 maanden

102

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

6-9 maanden

68

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

9-15 maanden

62

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

6-18 maanden

52

 • 5
 • 7

3-6 maanden

21

 • 5
 • 7

3-6 maanden

35

Kijk op verwijshulp.nl voor actuele informatie over beschikbare plaatsen in onze woonzorgcentra.

Welke zorgprofielen zijn er en wat betekenen ze?

 • 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
 • 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
 • 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
 • 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
 • 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Voor meer informatie over de zorgprofielen verwijzen wij u graag naar de website van de overheid.

Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond gezamenlijk opgesteld

De Algemene Voorwaarden zoals deze gelden per 1 januari 2017 zijn momenteel enkel beschikbaar in 1 document met de Algemene module van de zorgovereenkomst. Actiz komt in het voorjaar van 2018 met een nieuwe versie, waarin de Algemene Voorwaarden separaat worden gepubliceerd. Zodra deze nieuwe versie beschikbaar is wordt die hier geplaatst.

Uw zorg in een AWBZ-instelling

Welke zorg mag u verwachten in een AWBZ-instelling?

Het College van Zorgverzekeraars heeft dit voor u op een rijtje gezet in een handige brochure: Uw zorg in een AWBZ/Wlz-instelling. De woonzorgcentra van Zorggroep Almere hanteren deze richtlijnen.

Welke informatie leest u in deze brochure

Deze brochure geeft een korte uitleg over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ-aanspraak hoort als u in een AWBZ-instelling verblijft. Voor een uitgebreide uitleg kunt u het AWBZ-kompas raadplegen.

U kunt deze brochure gebruiken bij het maken van afspraken met de instelling over uw zorg. Bij het maken van die afspraken past een sfeer van onderling vertrouwen en redelijkheid. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan. Dit zorgleefplan vormt de basis van de zorg die zal worden geleverd.

De cliëntenraad maakt afspraken met de instelling over een aantal belangrijke zaken. Ook die informatie is van belang. Vraag daarom deze afspraken op bij uw instelling.