Wat betekent dit en wat kunt u van ons verwachten?

De meeste ouderen blijven het liefst thuis wonen. Ook als dat eigenlijk niet meer gaat. Toch komt er voor een groep kwetsbare ouderen een moment dat verhuizing naar een woonzorgcentrum de beste optie is om continue verzekerd te zijn van (intensieve) zorg. Door de vergrijzing neemt deze groep de komende jaren steeds verder toe. In Almere is dat niet anders.

Bij het KlantServicePunt van Zorggroep Almere komen dagelijks vele telefoontjes binnen, veelal van kinderen die hun vader of moeder willen laten verhuizen naar één van onze woonzorgcentra. Een logische vraag is hoe lang het duurt voor iemand kan inhuizen bij ons. Dit is echter een vraag waar niet een pasklaar antwoord op is te geven, omdat dit erg fluctueert en afhankelijk is van meerdere factoren. Wij werken intensief en zeer goed samen met gemeente Almere en het Zorgkantoor om het aantal wachtenden zoveel mogelijk te beperken. Zo benutten wij regelmatig de mogelijkheid om een paar extra woningen beschikbaar te stellen voor kwetsbare ouderen die vanuit acute nood een ‘woning met zorg’ nodig hebben.

Voor de langere termijn zijn wij met de gemeente en andere externe partijen in gesprek om extra woningen te realiseren waar ouderen in een beschermde omgeving kunnen wonen. Daar is gezien de groei van Almere en de vergrijzing ook echt behoefte aan. Zorggroep Almere blijft zich de komende jaren hiervoor sterk inzetten.

Op de wachtlijst. Wat nu?

Om ervoor te zorgen dat de periode tot inhuizing bij ons zo goed mogelijk overbrugd kan worden, doen wij er alles aan om in de thuissituatie passende zorg te bieden. Uiteraard afgestemd op de individuele behoeften. De Klantadviseurs van ons KlantServicePunt ondersteunen hierbij maximaal. Zij bieden een luisterend oor en denken mee naar alternatieven, zodat iemand die afhankelijk is van zorg, zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Enkele mogelijkheden om deze periode zo goed mogelijk te kunnen overbruggen staan hieronder vermeld.

We houden contact

Onze Klantadviseurs zijn sowieso bereikbaar voor alle vragen die gaan over onze woonzorgcentra en verhuizing. Zij zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 036 – 545 4778.

U kunt hen ook een e-mail sturen: klantadvies@zorggroep-almere.nl

Mogelijkheden om de wachtperiode zo goed mogelijk te overbruggen

Wijkverpleging

Onze wijkverpleging, die zeer goed wordt beoordeeld door onze cliënten op ZorgkaartNederland.nl, werkt vanuit kleine en vaste teams in alle wijken van Almere. Zij kunnen u de zorg leveren die nodig is.

Dit kan ook ’s nachts, via onze ambulante nachtzorg.

Dame en heer aan tafel

Dagactiviteiten

Zorggroep Almere biedt meerdere dagactiviteiten. Zo kan gebruik worden gemaakt van de dagbesteding. Afhankelijk van de indicatie kunnen meerdere dagen per week bij ons worden doorgebracht. Gedurende de dag wordt passende zorg geboden en worden activiteiten gedaan, passend bij de groep.

Verzorgende helpt een oudere dame met aankleden.

ZorgPlusThuis

Thuis een volledig pakket aan zorg ontvangen en zelf kiezen van welke zorg gebruik wordt gemaakt, van schoonmaken, hulp bij het koken tot aan verpleging, het kan via ZorgPlusThuis. Mantelzorgers worden bij de inzet van ZorgPlusThuis ontlast en dat geeft vaak ook rust in de thuissituatie.

Cliënten die hier gebruik van maken ervaren het als heel plezierig dat ze de benodigde zorg in hun eigen huis kunnen ontvangen en daarmee een verhuizing naar een woonzorgcentrum hiermee kunnen uitstellen of zelfs kunnen voorkomen.