Ik schrijf me in voor een woonzorgcentrum. En dan?

Wanneer u op de wachtlijst van Zorggroep Almere komt, kan het afhankelijk van de locatie nog een poosje duren voordat u daadwerkelijk wordt opgenomen. Een van onze klantadviseurs stelt u een aantal vragen als u zich heeft aangemeld.

Op het moment dat u aan de beurt bent voor een verhuizing naar een van onze woonzorglocaties wordt u wederom door een van onze klantadviseurs gebeld.

Op de wachtlijst? Dit kunnen wij voor u betekenen.

 

Ik wil graag een rondleiding, kan dat?

Via onze klantadviseurs kunt een afspraak maken voor een rondleiding in het woonzorgcentrum van uw keuze. U kunt contact opnemen via 036 545 4778 of mailen naar: klantadvies@zorggroep-almere.nl

Het op eigen initiatief contact opnemen met de locatie om een afspraak te maken is niet mogelijk.

Kijk ook eens op de pagina van onze locaties. Daar staan 360° tours, waarmee u als het ware door de centra heen kunt lopen. U kunt daar bijvoorbeeld ook zien hoe een kamer er uit kan zien of even binnenlopen in het restaurant.

Naar de 360° tours

 

Wat kost het wonen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum?

Wanneer uw zorg valt onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor CAK gaat hierover. Op hun site kunt u informatie vinden en uw eigen bijdrage uitrekenen.

Wij sturen het CAK uw gegevens toe: u krijgt vervolgens een bevestiging en een vragenformulier van het CAK. Op basis daarvan maakt het CAK een beschikking waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat en krijgt u een factuur.

Thuiszorg (verpleging en verzorging thuis) en geriatrische revalidatiezorg vallen in de meeste gevallen onder de dekking van de ziektekostenverzekeraar en kennen dan geen eigen bijdrage. Dit geldt ook voor het kortdurend verblijf.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is een aanvulling op de eigen mogelijkheden van cliënt en familie, zowel praktisch als financieel. Landelijk vastgestelde informatie over wat u kunt verwachten, kunt u aan ons vragen of vinden op https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg.

Indien u zorg en diensten via de gemeente ontvangt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u bij het Wmo loket van uw gemeente opvragen welke kosten voor uw rekening zijn.

 

Hoe lang is de wachtlijst?

Voor de woonzorgcentra verschillen de wachttijden per locatie en soms per afdeling. Op de pagina van het klantservicepunt vindt u de actuele wachttijden. Voor informatie kunt u ook contact opnemen met onze klantadviseurs.