Als iemands situatie plotseling verslechtert, dan kan crisisopvang nodig zijn. In Polderburen bieden we deze crisisopvang. Deze opvang duurt drie tot maximaal zes weken.

We willen crisisopvang binnen 24 uur voor iemand regelen. Om dit te kunnen doen, werken we als volgt:

  • we houden tenminste één plek vrij voor crisisopname, waardoor er altijd een crisisplek vrij is;
  • crisisopname is altijd tijdelijk. Na drie tot zes weken verhuist de cliënt naar een passende, vaste woonplek. Bij voorkeur in Almere, maar als dat niet mogelijk is, buiten Almere. Een vlotte doorstroming naar een vaste plek is belangrijk. Voor het welzijn van de cliënt, maar ook om ruimte te geven voor andere cliënten die in een crisissituatie zitten.

Hoe werkt opvang op een crisisplek?

De behandeling en ondersteuning op een crisisplek zijn vooral gericht op het stabiliseren van de situatie.

Aan het begin van de opname heeft de eerste contactpersoon van de cliënt een gesprek met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en de arts van de afdeling. Hierbij worden de benodigde papieren ingevuld en wordt het medische beleid besproken. Wanneer een cliënt nog geen indicatie heeft voor opname in een woonzorgcentrum, wordt deze aangevraagd bij het CIZ. Familie mag aanwezig zijn bij het gesprek dat we hierover met het CIZ voeren.

Binnen 24 uur na opname stelt de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende een zorgplan op. In het zorgplan staat onder anderen wat het doel van de opname is, hoe het tot nu toe gaat en wat de cliënt van ons mag verwachten. Het zorgplan wordt elke week besproken in een overleg met alle betrokken behandelaars en zorgmedewerkers.

Toewerken naar een vaste plek

Om te bepalen wat de beste woonomgeving is na de crisisopname, kijken we gedurende twee weken heel goed naar de mogelijkheden en beperkingen die de cliënt heeft. Dit wordt besproken binnen het team van behandelaars en zorgmedewerkers. De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) en de psycholoog bekijken samen welk leefmilieu het best past bij de cliënt. In de derde week van de crisisopname maakt de EVV een persoonlijk zorgplan en bespreekt dit met de cliënt of eerste contactpersoon, waarna het wordt ondertekend.

Op basis van het persoonlijk zorgplan gaat het KlantServicePunt op zoek naar een geschikte woonplek. Dat kan ook een plaats buiten Almere zijn. Dit alles in overleg met arts, psycholoog, de opnemende locatie, de cliënt en de eerste contactpersoon, vanuit het menselijke aspect en onze visie op mensgerichte zorg.

Contact tussen zorg en familie

Tijdens de crisisopname is de EVV de contactpersoon voor de familie. Namens de familie is er een eerste contactpersoon. Zo wisselen we informatie uit en kunnen we vragen van de familie beantwoorden.

De handen van een ouder persoon worden vast gehouden