In crisissituaties kan opname in een verpleeghuis noodzakelijk zijn. Voor deze situaties beschikt Polderburen over crisisplaatsen.

Crisisopname is altijd tijdelijk. Na de periode van crisisopname gaat de client naar huis of naar een reguliere geschikte plek in een woonzorgcentrum.

Om van de crisisopname gebruik van te kunnen maken, is een indicatie van het CIZ nodig.

Neem voor meer informatie over crisisopvang contact op met het KlantServicePunt: 036 – 545 4000.

De handen van een ouder persoon worden vast gehouden