Polderburen heeft een fraaie en ruime ontmoetingsruimte. Hier vinden diverse activiteiten plaats. Bijvoorbeeld muziekmiddagen of spelletjes of een religieuze viering.