Polderburen heeft een fraaie en ruime ontmoetingsruimte: Polderhart. Het kloppend hart van Polderburen. Hier vinden diverse activiteiten plaats. Bijvoorbeeld muziekmiddagen of spelletjes of een religieuze viering.