Kwaliteit van leven wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van welbevinden. Daarom is een zinvolle dagbesteding in onze woonzorgcentra belangrijk.

Behoefte aan dagbesteding is vooral zeer persoonlijk en voor iedereen anders. Daarom bezoekt de dagbestedingcoach u om met u en indien mogelijk met uw naasten in gesprek te gaan. We kijken naar uw levensloop en wat u belangrijk en fijn vindt. Zo kunnen we tot een passende dagbesteding komen. Dit kunnen zowel individuele als groepsactiviteiten zijn.

Wanneer u in woonzorgcentrum Zephyr komt wonen, woont u op een zogenaamd leefmilieu. Binnen dit leefmilieu is de gehele zorg en dagbesteding nog meer afgestemd op uw persoonlijke behoeften en wensen. Binnen het koesterend leefmilieu zullen bijvoorbeeld meer bewoners wonen voor wie zintuigactiverende activiteiten prettig zijn en op het structurerend leefmilieu zal er geen activiteit worden aangeboden om 13:00 uur omdat de bewoners op deze afdeling dan net een rust uurtje hebben, wat binnen de structuur van de dag valt.

Rol van uw naasten

We kijken dan ook welke rol uw familieleden of vrienden hierin kunnen spelen. Zo kunnen wij hen uitleggen hoe zij gebruik kunnen maken van de Music & Memory iPod of de Duofiets, zodat zij u kunnen begeleiden in het gebruik hiervan.

Dagelijkse dingen

Zephyr is een kleinschalige woonvorm. Dit betekent dat we u als bewoner graag stimuleren om mee te helpen met de dagelijkse bezigheden op de woning. Denk hierbij aan aardappelen schillen, was opvouwen enzovoorts. Activiteiten die ook bijdragen aan een zinvolle dagbesteding.

Music & Memory en de Qwiek Up

Wij maken gebruik van Music en Memory. Dit houdt in dat bewoners een eigen iPod hebben met hun persoonlijke muziek. Music en Memory wordt aangeboden als interventie maar ook als ontspanning.
Daarnaast heeft Zephyr de beschikking over een Qwiek Up. Hier wordt door middel van projectie op de muur of plafond verschillende thema’s met muziek op afgespeeld. De Qwiek up kan worden ingezet in het algemeen dagelijks leven of ter ontspanning voor het naar bed gaan. Ook zit er een actieve module bij met fitness-oefeningen

Binding met de wijk

Zephyr werkt samen met onder andere scholen en een kinderdagverblijf uit de wijk. Zo houdt u als bewoner nog contact met de buitenwereld en houdt Zephyr binding met de wijk. Het kinderdagverblijf gaat regelmatig bij ons langs om samen kleine activiteiten te doen. Denk aan zingen of kleuren. Maar ook de lagere en middelbare scholen komen bij ons om activiteiten met de bewoners te doen.

Vrijwilligers belangrijk

Om dit alles mogelijk te maken, maken wij gebruik van vrijwilligers die onmisbaar zijn in Zephyr. Zij zorgen ervoor dat er verschillende activiteiten gedaan kunnen worden met de bewoners en geven de bewoners dat extra beetje aandacht, wat zo belangrijk is.

Dame en heer aan tafel