Kwaliteit van leven wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate van welbevinden. Een zinvolle dagbesteding maakt hier onderdeel van uit. In Zephyr hebben wij hier veel aandacht voor.

De behoefte aan dagbesteding is vooral zeer persoonlijk en voor iedereen anders. Daarom bezoekt de dagbestedingscoach u, en indien mogelijk met uw naasten, om hierover met u in gesprek te gaan. We kijken naar uw levensloop en wat u belangrijk en fijn vindt. Zo kunnen we tot een passende dagbesteding komen voor u. Deze dagbesteding kunnen zowel groeps- als individuele activiteiten zijn.

 

Rol van uw naasten

We kijken dan ook welke rol uw familie of vrienden hierin kunnen spelen. We kunnen dan uitleggen over de werking van verschillende materialen waar zij ook gebruik van kunnen maken.

 

Dagelijkse dingen

Zephyr is een kleinschalige woonvorm. Dit betekent dat we u als bewoner graag stimuleren om mee te helpen met de dagelijkse bezigheden op de woning. Denk bijvoorbeeld aan aardappels schillen en de was opvouwen. Dit zijn ook activiteiten die bijdragen aan een zinvolle dagbesteding.

 

Vrijwilligers

Zephyr heeft een vast team enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgen samen met het team welzijn dat de verschillende activiteiten doorgang kunnen vinden. Wat doen zij allemaal? Een kleine greep uit hun ondersteuning.

  • Ondersteuning en ontwikkeling van grote en kleine activiteiten ( optreden, creatief, zintuigactivering)
  • Stimuleren bewoners tijdens individuele contactmomenten
  • Onderhouden voor een groot gedeelte van het jaar de tuinen van Zephyr
  • Denken  mee op verschillende vlakken ten behoeve van Zephyr en de toekomst
Dame en heer aan tafel