Je vraagt je natuurlijk af of je kind gezond zal zijn en geen ernstige aangeboren afwijkingen heeft. Tegenwoordig is onderzoek mogelijk naar een aantal afwijkingen, maar zeker niet alle aangeboren afwijkingen of aandoeningen kunnen tijdens de zwangerschap worden opgespoord. Bovendien, ook als onderzoek geen afwijkingen aantoont, betekent dat niet altijd dat je kind gezond zal zijn. Momenteel zijn in Almere de volgende soorten onderzoek mogelijk:

Termijnecho

Dit wordt gedaan tijdens je eerste afspraak bij ons op de intakestraat. Tijdens deze echo wordt gekeken hoeveel weken je zwanger bent, wat de uitgerekende datum is en of er sprake is van een eenling of meerling zwangerschap. De baby is tijdens dit onderzoek nog erg klein, daarom kan er nog niet uitgebreid gekeken worden naar aangeboren afwijkingen.

De 20 wekenecho

Met ingang van 2006 kunnen alle zwangeren dit onderzoek laten doen, als zwangere bepaal je zelf of je hiervan gebruik wilt maken. Een aantal ernstige aangeboren afwijkingen (onder andere open ruggetje en hartafwijkingen) kunnen hiermee worden gezien, maar zeker niet alle. Ook dit onderzoek geeft geen garantie dat je kind gezond zal zijn. Je kunt hiervoor zelf een afspraak maken in het Flevoziekenhuis, op de poli verloskunde.

Prenatale screening: de combinatietest óf de NIPT.

Deze onderzoeken kijken naar de volgende afwijkingen:

  • Down syndroom (extra chromosoom 21)

  • Edwards syndroom (extra chromosoom 18)

  • Patau syndroom (extra chromosoom 13)

Tijdens het counselingsgesprek krijg je uitgebreide informatie over deze afwijkingen en wat ze betekenen voor de baby. Deze afspraak vind plaats als je meer informatie wenst over prenatale screening. We plannen dit in ná de intake en de afspraak duurt 30 minuten.

  • De combinatietest: bestaat uit een echo van de baby en een bloedtest van de zwangere. De uitslag van die 2 onderzoeken in combinatie met je leeftijd, bepalen de kans op een van de afwijkingen.
  • De NIPT: bestaat uit een bloedtest bij de zwangere. Hierin zit DNA van de placenta, als er teveel chromosomen zijn kan dit op deze manier worden opgespoord. De NIPT test is vanaf 1 april 2017 beschikbaar in Nederland voor álle zwangere vrouwen en is dus een nieuwe test.
  • Geen onderzoek: natuurlijk is het ook mogelijk om af te zien van onderzoek. Het is geen verplichting!

Voor meer informatie over deze onderzoeken en de afwijkingen waarnaar gekeken wordt, raden wij de volgende websites aan:

 

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek is onderzoek om te kijken of het kind bepaalde aandoeningen heeft, zoals Down Syndroom, een open rug of andere aangeboren afwijkingen. Verschillende onderzoeken zijn mogelijk, zoals vlokkentest, vruchtwateronderzoek en uitgebreid echoscopisch onderzoek. Je komt voor prenatale diagnostiek in aanmerking als:

  • onderzoeksresultaten van prenatale screening hier aanleiding toe geven;
  • er bepaalde erfelijke afwijkingen voorkomen bij een eerder kind, bij jezelf of je partner, of bij naaste familie.

 

Afspraak maken

Voor prenatale diagnostiek kun je een afspraak maken met één van de gynaecologen van het Flevoziekenhuis. Je verloskundige kan dit voor je regelen.

Het is ook mogelijk om dit online te doen via www.flevoziekenhuis.nl, of  je kunt bellen met (036) –  8688700.