Wil jij aan de slag met mensen en medicijnen? Zorggroep Almere heeft in 14 van haar gezondheidscentra een apotheek. Bij elkaar werken  daar zo’n 250 mensen. Betrokken en deskundige apothekers en apotheekassistentes verstrekken dagelijks medicijnen en informatie. Zij werken hierbij nauw samen met huisartsen en de wijkverpleging. Daarnaast hebben wij apotheek De Brug, een unieke samenwerking met het Flevoziekenhuis, die 24 uur per dag, 7 dagen per week open is. Onze locatie Randstad is de drijvende kracht achter een efficiënte distributie van  geneesmiddelen, belevert onze woonzorgcentra en is specialist medische hulpmiddelen.

We hebben structureel stageplekken beschikbaar voor stagiairs apothekersassistent van

  • ROC Flevoland
  • Hogeschool Windesheim.

Maar het komt wel voor dat we niet alle plekken kunnen vullen. Dan kijken we ook naar aanmeldingen van andere scholen.

Daarnaast bieden al onze apotheken stageplaatsen voor Farmakundigen (HBO) en studenten Farmacie (WO) op tal van thema’s. Zowel in de praktijk van alledag als op specifieke onderwerpen kunnen wij een uitdagende stage bieden in een vernieuwende organisatie.

Groepsfoto van de apothekers in Vizier

Meer weten…

over je stage en over praktische zaken als Verklaring Omtrent Gedrag en werktijden? 

Lees onze folder over stage en opleidingen