Zephyr, centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn

Zephyr is een centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn in de Stripheldenbuurt in Almere Buiten. In het fraaie gebouw bieden betrokken medewerkers u die zorg die u nodig heeft. Centraal in de zorg in Zephyr staat Planetree. Kern hiervan is hartelijkheid, respect en gastvrijheid voor bewoners, hun familie en vrienden.

Lees meer over woonzorgcentrum Zephyr.

Wilt u bij ons wonen?

Dan is het allereerst belangrijk dat u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft. De indicatie geeft aan of u zorg nodig heeft en zo ja, welke zorg. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met het CIZ, maar u kunt dit ook via uw huisarts doen.

Kleinschalige verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

In Zephyr is een beschermde woonvorm voor mensen met dementie. Er zijn vijf huisjes met ieder 6-7 bewoners, waar een vast team warme en mensgerichte zorg verleent. Aanmelden voor de wachtlijst kan via 0900 – 77 55 777.

Zelfstandige appartementen

Op de 2e verdieping zijn 20 zelfstandige zorgappartementen gesitueerd. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij de gemeente Almere.

sephyr

Help je ons ook mee als vrijwilliger?

CONTACT

Bezoekadres

Fiep Westendorpstraat 3-7
1336 CR Almere

E-mail adres

bewsecrzephyr@zorggroep-almere.nl

Telefoonnummer

(036) – 54 54 687

Algemeen contactformulier

Waar kunt u ons vinden?