Het Geriatrisch Steunpunt van Zorggroep Almere is bedoeld voor thuiswonende ouderen met (beginnende) dementie. Bij ons kunnen u en uw naaste terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding door meerdere behandelaars, zoals een psycholoog, specialist ouderengeneeskunde en GZ-maatschappelijk werker.

De behandelaars van het Geriatrisch Steunpunt zijn gespecialiseerd in dementie. Zij zijn bekend met de gevolgen die de ziekte met zich mee kan brengen en met het effect dat dit kan hebben op u en uw omgeving. U kunt snel en gemakkelijk terecht bij ons Geriatrisch Steunpunt. Hiervoor heeft u wel een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts.

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. In het begin van de ziekte vallen meestal alleen de geheugenproblemen op. In een later stadium worden ook de problemen met denken en taal duidelijk.

Door dementie kunt u problemen krijgen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Daarnaast kunt u last krijgen van gedragsveranderingen of psychische klachten, u kunt bijvoorbeeld angstig of somber worden.

Diagnostiek

Uw huisarts verwijst u naar het Geriatrisch Steunpunt van Zorggroep Almere bij een vermoeden van dementie. Als uw arts u naar ons verwijst voor diagnostiek, dan heeft u al een Persoonlijk begeleider dementie (Pb’er). Deze Pb’er gaat met u en uw familielid of mantelzorger in gesprek. Samen met u brengt de Pb’er in kaart wat de belangrijkste problemen zijn waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Deze informatie van de Pb’er wordt bij de verwijzing van uw huisarts gevoegd.

Zodra we uw verwijzing hebben ontvangen, plannen we telefonisch een afspraak met u en uw partner of mantelzorger. U ontvangt een bevestiging van de uitnodiging, samen met informatie over het onderzoek. Tijdens de afspraak wordt u onderzocht door een specialist ouderengeneeskunde en vervolgens door een psycholoog. Deze onderzoeken duren ongeveer een halve dag. Op indicatie betrekken we ook een GZ-maatschappelijk werker bij het onderzoek. De betrokken behandelaars stemmen hun bevindingen in overleg met elkaar af.

Twee weken na het onderzoek heeft u een gesprek over de uitslag met de Specialist ouderengeneeskunde. Deze informeert u over de bevindingen.De uitkomst van het onderzoek wordt ook doorgegeven aan uw huisarts.

Een week na het eindgesprek heeft de GZ-maatschappelijk werker nog een nazorggesprek met de mantelzorger(s). We praten dan verder over de uitkomst waarbij we meer informatie of tips geven. Als blijkt dat sprake is van dementie, dan bieden de GZ-maatschappelijk werkers onder meer individuele gesprekken aan. Hierin geven ze tips en adviezen geven over hoe u kunt omgaan met dementie.

Het GZ-maatschappelijk werk is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van ingewikkelde situaties die voortkomen uit ouderdom, verlies en/of ziekte. De GZ-maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij het omgaan met veranderingen in uw leven door dementie. Onze begeleiding en behandeling zijn erop gericht om u, uw partner en uw naasten te helpen bij de problemen die kunnen ontstaan door de ziekte.

Om u de beste zorg te geven, werken onze behandelaars intensief samen. Ook stemmen zij uw behandelingen goed op elkaar af. Hierbij werken zij nauw samen met uw huisarts.

Wilt u meer informatie over het Geriatrisch Steunpunt en wat wij voor u kunnen betekenen?
Dan kunt u contact opnemen met Hanne de Jong, psycholoog, via de administratie van het Geriatrisch Expertisecentrum op (036-)545 42 44 (iedere werkdag bereikbaar van 08.30 – 13.00 uur). Of via de receptie van Woonzorgcentrum Polderburen op 036 – 548 56 50 (iedere dag bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur).