Het expertteam Kwetsbare ouderen helpt ouderen bij wie sprake is van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Door deze problemen hebben zij een grotere kans op gezondheidsproblemen, waardoor ze zorg nodig hebben van verschillende zorgverleners.

Gebruikt u meer dan vijf verschillende medicijnen op een dag en heeft u meerdere lichamelijke klachten en/of psychische klachten zoals somberheid, angst, vergeetachtigheid of apathie? En neemt u hierdoor geen initiatief meer tot actie? Dan kan het expertteam Kwetsbare ouderen u ondersteunen.

Het expertteam Kwetsbare ouderen bestaat uit een team van behandelaren. Zij werken nauw met elkaar samen. Zo kunnen zij de juiste zorg en steun bieden aan u en uw partner en kunnen zij u helpen zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Lichamelijke problemen en beperkingen

 • verminderde functie van de armen of benen;
 • moeite hebben met lopen;
 • pijn tijdens bewegen;
 • moeite met de persoonlijke verzorging;
 • moeite met de  dagelijkse handelingen in en om het huis;
 • multimorbiditeit (dit betekent dat een persoon twee of meerdere chronische ziekten tegelijk heeft);
 • polyfarmacie (dit houdt in dat een persoon meer dan vijf verschillende medicijnen per dag gebruikt);
 • verminderde of moeilijke intake;
 • probleemanalyse bij multiple pathologie (dit betekent dat er sprake is van ingewikkelde gezondheidsproblemen);
 • late gevolgen van een beroerte (waaronder verwerking van de handicap);
 • andere chronische neurologische aandoeningen (zoals MS en Parkinson).

Cognitieve problemen en beperkingen

 • geheugenproblemen;
 • dementie en verwardheid;
 • moeite met plannen en organiseren of met het regelen van geldzaken;
 • problemen op het psychosociale vlak (gevoelens en gedachten enerzijds en sociale problemen anderzijds);
 • apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen;
 • onrust, achterdocht of afwerend gedrag;
 • verandering in gedrag;
 • stemmings- of angstproblematiek;
 • afzonderen, eenzaamheid, terugtrekken;
 • het wegvallen of afwezig zijn van familie of mantelzorgers.

De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en de fysiotherapeut doen onderzoek naar de oorzaak van uw problemen. De specialist ouderengeneeskunde onderzoekt lichamelijke klachten, de psycholoog kijkt naar de oorzaak van de cognitieve en / of angst- of stemmingsproblemen en de fysiotherapeut doet onderzoek naar het valrisico.

Specialist Ouderengeneeskunde

 • doet het consult of de mede-behandeling, in samenspraak met de huisarts;
 • geeft telefonisch advies aan uw huisarts;
 • helpt bij het opstellen van uw behandelplan en adviseert over de behandelaars die voor uw behandeling kunnen worden ingezet;
 • geeft u advies over het gebruik van medicijnen;
 • adviseert u over dagbesteding, dagbehandeling, en het aanvragen van indicaties.
Meer informatie

 

GZ-Psycholoog

 • geeft geheugentraining bij cognitieve stoornissen (als het functioneren van de hersenen snel achteruit gaat);
 • behandelt geheugenproblemen;
 • behandelt psychosociale problemen (een combinatie van psychische en sociale problemen).
Meer informatie

 

GZ-Maatschappelijk werker

 • voert gesprekken met u over uw welzijn, uw toekomst en uw veranderde leven. En over hoe u hiermee kunt omgaan;
 • voert gesprekken met u over eenzaamheid en het verwerken van uw leven met een ziekte;
 • biedt praktische hulpverlening (bijvoorbeeld bij bewindvoering en mentorschap);
 • geeft advies over praktische zaken, bijvoorbeeld over dagbesteding en het aanvragen van indicaties.
Meer informatie

 

Fysiotherapeut

 • behandelt de verminderde functie van uw lichaam door onder meer conditie-, spierkracht- en balanstraining;
 • begeleidt u bij het bewegen om te voorkomen dat u niet of te weinig beweegt;
 • geeft ergonomisch advies en transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) aan uw partner of mantelzorger en de wijkverpleging;
 • geeft u advies over en training in het gebruik van (nieuwe) loophulpmiddelen;
 • geeft individuele en groepsbegeleiding bij valangst door het programma ‘Zicht op evenwicht‘;
 • geeft individuele en groepsbegeleiding over valpreventie (waardoor uw valkans verkleind) door het ‘Otago oefenprogramma
Meer informatie

 

Ergotherapeut

 • geeft u advies over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, op het gebied van zelfzorg (zoals wassen, aankleden en eten), huishouden en vrije tijd;
 • adviseert over het voorkomen en de behandeling van decubitus (doorligwonden);
 • geeft valpreventie (waardoor uw valkans verkleind), bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen in uw woning en door het geven van beweegtips;
 • geeft advies over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen in huis;
 • geeft advies aan uw partner of mantelzorger en uw zorgverleners over hun lichamelijke belasting.
Meer informatie

 

Logopedist

 • onderzoekt en behandelt uw slik- en spraakproblemen (zoals afasie, dysartrie);
 • vraagt communicatie-hulpmiddelen aan en begeleidt u bij het gebruik ervan.
Meer informatie

 

Diëtist

 • biedt ketenzorg CVRM (een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen die een hart- of vaatziekte hebben (gehad))
 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart (voedingsanamnese) en geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies;
 • geeft u dieetadvies.
Meer informatie

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Gwenda van der Wal. U kunt haar bereiken op 036 – 545 42 44.