Het expertteam Parkinson helpt u en uw partner, als er sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen door de ziekte van Parkinson. Dit kunnen lichamelijke problemen zijn maar ook geheugenproblemen. Ook kan de ziekte stemmingswisselingen veroorzaken of kunt u in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Twee dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld, lukt u niet meer of u heeft moeite om actie te ondernemen. Parkinson kan ook voor spanningen in uw relatie zorgen.

Als u door Parkinson last heeft van meerdere problemen, dan start u met een intake van het Parkinson Steunpunt door de Gz-maatschappelijk werker. Samen bekijkt u welke hulp u nodig heeft voor uw zorg en behandeling. In de meeste gevallen zijn bij de behandeling meerdere zorgverleners betrokken (dit heet een multidisciplinaire behandeling). Als duidelijk is welke zorgverleners u gaan behandelen, heeft u met iedere behandelaar een persoonlijk gesprek over uw behandeldoelen en uw wensen. Ook werken de behandelaars nauw samen met uw huisarts en andere zorgprofessionals in uw wijk (denk bijvoorbeeld aan de Wijkverpleging).

De gevolgen van de ziekte van Parkinson kunnen heel verschillend zijn. De meest voorkomende problemen en beperkingen zijn:

Lichamelijke problemen en beperkingen
 • verminderde functie van de armen of benen
 • spraakproblemen
 • slikproblemen
 • tremoren (hevig beven of trillen)
 • rigiditeit (starheid)
 • slaap- en vermoeidheidsklachten
 • problemen in houding en beweging
 • loopproblemen
 • problemen bij uw algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishoudelijke taken
 • stoornissen als obstipatie (verstoppingen), verminderde controle over de blaas of een overactieve blaas, erectieproblemen, lage bloeddruk, flauwvallen en overmatig zweten
Problemen en beperkingen in het denkvermogen en gedrag
 • geheugenproblemen
 • moeite met plannen en organiseren
 • hallucinaties
 • moeite om in actie te komen en passiviteit
 • gedragsveranderingen
Psychosociale problemen
 • verwerkingsproblemen
 • veranderd toekomstperspectief
 • angst-en stemmingsproblematiek
 • relatieproblemen
 • praktische vragen (bijvoorbeeld op financieel gebied, over wonen en de toekomst in zijn algemeenheid)
Specialist ouderengeneeskunde:
 • doet het consult of mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts en neuroloog;
 • geeft u advies over het gebruik van medicijnen;
 • adviseert u over het inzetten van verschillende behandelaars of over dagbehandeling en dagbesteding.

 
GZ-Psycholoog:
 • begeleidt u bij geheugenproblemen;
 • behandelt stemmingsproblemen;
 • begeleidt u met het omgaan van de ziekte van Parkinson en de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt;
 • EMDR (therapie voor verwerken van nare en ingrijpende ervaringen).

 
GZ-Maatschappelijk werker
 • Het aanbieden van cursussen voor mantelzorgers over hoe om te gaan met de ziekte van Parkinson.
 • Het organiseren van gespreksgroepen voor partners van mensen met de ziekte van Parkinson of aanverwante ziektebeelden.
 • Het bieden van begeleiding en behandeling aan cliënten en mantelzorgers thuis bij een WLZ-indicatie.

 
Fysiotherapeut:
 • behandelt de verminderde functie van uw houding en uw lichaam door onder meer conditietraining, het trainen van uw spierkracht en balans;
 • geeft advies aan uw partner en/of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnens- en buitenshuis;
 • geeft u advies over valpreventie (waardoor de kans op vallen wordt verkleind);
 • begeleidt u en uw mantelzorger bij het vinden van passende lichamelijke activiteiten/sport;
 • geeft u advies over training voor het gebruik van loophulpmiddelen;
 • geeft advies en biedt een trainingsprogramma aan aan cliënten bij wie recent Parkinson is vastgesteld;
 • geeft looptraining;
 • leert u hoe u het beste kunt bewegen als u last heeft van freezing (onbedoelde aarzelingen of blokkeringen tijdens het bewegen);
 • geeft transfertraining.

 
Ergotherapeut:
 • begeleidt u bij en adviseert u over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten;
 • adviseert u over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen en adviseert u bij het doen van aanpassingen;
 • adviseert mantelzorgers en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging;
 • geeft advies over het voorkomen en de behandeling van doorligwonden;
 • geeft u valpreventie (waardoor uw valkans verkleind), bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in uw woning en door beweegtips.

 
Logopedist:
 • onderzoekt en behandelt u bij slik- en spraakproblemen;
 • vraagt communicatie-hulpmiddelen aan en begeleidt u bij het gebruik daarvan.

 
Diëtist:
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding;
 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.

Apotheker:
 • geeft u advies over het gebruik van medicijnen;
 • kan met u ook al uw andere medicatie doornemen;
 • biedt hulp bij bijwerkingen;
 • biedt hulp bij inname-schema’s;
 • biedt hulp bij alle andere problemen die rondom medicatie kunnen bestaan, bijvoorbeeld dat de apotheek bezorgt of dat we in de apotheek de herhalingen voor u in de gaten houden;
 • in onze Parkinson-apotheek hebben we ook in Parkinson gespecialiseerde apothekersassistentes.

Al onze behandelaars zijn aangesloten bij (het landelijke) ParkinsonNet. U kunt hen eenvoudig inschakelen.

Wanneer een naaste de ziekte van Parkinson heeft, is dit niet alleen van grote invloed op de persoon die het treft. Ook voor de mensen op hem/haar heen kan het veel spanning veroorzaken en allerlei vragen oproepen. In de cursus Omgaan met de ziekte van Parkinson, staan daarom de familieleden of geliefden van iemand met Parkinson centraal.

De eerste cursus start op donderdagochtend 15 september 2022.

Bijeenkomsten

Het programma van de cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Een aantal weken na de laatste bijeenkomst wordt nog een terugkombijeenkomst gehouden. Het programma van iedere bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema.

Onderwerpen

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ziekte van Parkinson, wat is dat? En wat zijn de gevolgen?
 • Hoe kunt u omgaan met de veranderingen in uw leven door de zorg voor uw naaste met Parkinson? En hoe blijft u goed voor uzelf zorgen?
 • Hoe gaat u om met uw naaste met Parkinson?
 • Hoe ziet de toekomst eruit?

Daarnaast is er ook veel ruimte voor de deelnemers om eigen onderwerpen aan te brengen.

Begeleiding

Een ervaren GZ-psycholoog en GZ-Maatschappelijk werker van Zorggroep Almere begeleiden de bijeenkomsten. Zij zijn beiden ervaren cursusleiders en aangesloten bij ParkinsonNet.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in Zephyr, Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn, Fiep Westendorpstraat 1, Almere Buiten (Stripheldenbuurt).

Meer informatie

Heeft u interesse en wilt u meer weten? Dan kunt u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met Chantal de Graaff op 06-826 33 109. Buiten haar werktijden kunt u een bericht inspreken op de voicemail. Chantal neemt dan op haar eerstvolgende werkdag contact met u op.

U kunt uw vragen ook mail naar gec@zorggroep-almere.nl. Na ontvangst van uw bericht ontvangt u zo snel mogelijke en reactie.

Opgeven

U kunt zich opgeven voor de cursus door een e-mail te sturen naar gec@zorggroep-almere.nl. Zodra wij uw bericht hebben ontvangen, nemen wij contact met u op.

Wanneer een naaste de ziekte van Parkinson heeft, is dit niet alleen van grote invloed op de persoon die het treft. Ook voor de mensen op hem/haar heen kan het veel spanning veroorzaken en allerlei vragen oproepen. Het verandert door de ziekte en toekomstplannen moeten worden bijgesteld. Als partner krijgt u te maken met een veranderd persoon en moet u soms zelfs overnemen die uw partner niet meer kan uitvoeren.

Gespreksgroepen

De ziekte van Parkinson brengen ook bij u als partner grote veranderingen met zich mee, op zowel lichamelijk als geestelijk en emotioneel gebied. Hierdoor kun tu overbelast raken en dat heeft gevolgen voor u en uw partner. In de gespreksgroepen staat dan ook niet uw partner met Parkinson centraal, maar úzelf, de partner. Tijdens de gesprekken krijgt u handvatten om anders om te gaan met de nieuwe situatie.

Programma

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Wat houdt de ziekte van Parkinson in?
 • Hoe is uw leven veranderd?
 • Verandering in uw relatie
 • Problemen in de communicatie door de ziekte
 • Hoe kunt u omgaan met(mogelijke) irritaties, boosheid en andere negatieve gevoelens?
 • Hoe zorgt u goed voor uzelf?
 • Waar kunt u hulp vragen?

Begeleiding

Marlinda Bakker en Rini van Olst, twee ervaren Gezondheidszorg-maatschappelijk werkers van Zorggroep Almere begeleiden de bijeenkomsten. Zij zijn vanuit hun functie uitgebreid bekend met de ziekte van Parkinson en aangesloten bij ParkinsonNet.

Plaats, wanneer en tijd

De groep is 10 keer per jaar op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Zephyr, Fiep Westendorpstraat 1, Almere Buiten (Stripheldenbuurt). Aan de groep zijn geen kosten verbonden. Het is belangrijk dat uw partner nog thuis woont. Daarnaast verwachten we dat u aanwezig bent, tenzij het niet anders kan.

Meer informatie en opgeven

Wilt u meer informatie of wilt u zich u aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met Marlinda Bakker en Rini van Olst door een e-mail te sturen naar:
mbakker@zorggroep-almere.nl of rvanolst@zorggroep-almere.nl. Na ontvangst van uw bericht, ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

 

Informatiemarkt 11 april

ParkinsonNet Almere organiseert een gratis informatiemarkt voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun partner/mantelzorger.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Marlinda Bakker. U kunt haar bereiken via 036 – 545 42 44.