Het expertteam Parkinson helpt u en uw partner, als er sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen door de ziekte van Parkinson. Dit kunnen lichamelijke problemen zijn maar ook geheugenproblemen. Ook kan de ziekte stemmingswisselingen veroorzaken of kunt u in het dagelijks leven tegen problemen aanlopen. Twee dingen tegelijk doen, bijvoorbeeld, lukt u niet meer of u heeft moeite om actie te ondernemen. Parkinson kan ook voor spanningen in uw relatie zorgen.

Als u door Parkinson last heeft van meerdere problemen, dan start u met een intake van het Parkinson Steunpunt door de Gz-maatschappelijk werker. Samen bekijkt u welke hulp u nodig heeft voor uw zorg en behandeling. In de meeste gevallen zijn bij de behandeling meerdere zorgverleners betrokken (dit heet een multidisciplinaire behandeling). Als duidelijk is welke zorgverleners u gaan behandelen, heeft u met iedere behandelaar een persoonlijk gesprek over uw behandeldoelen en uw wensen. Ook werken de behandelaars nauw samen met uw huisarts en andere zorgprofessionals in uw wijk (denk bijvoorbeeld aan de Wijkverpleging).

De gevolgen van de ziekte van Parkinson kunnen heel verschillend zijn. De meest voorkomende problemen en beperkingen zijn:

Lichamelijke problemen en beperkingen
 • verminderde functie van de armen of benen
 • spraakproblemen
 • slikproblemen
 • tremoren (hevig beven of trillen)
 • rigiditeit (starheid)
 • slaap- en vermoeidheidsklachten
 • problemen in houding en beweging
 • loopproblemen
 • problemen bij uw algemene dagelijkse levensverrichtingen en huishoudelijke taken
 • stoornissen als obstipatie (verstoppingen), verminderde controle over de blaas of een overactieve blaas, erectieproblemen, lage bloeddruk, flauwvallen en overmatig zweten
Problemen en beperkingen in het denkvermogen en gedrag
 • geheugenproblemen
 • moeite met plannen en organiseren
 • hallucinaties
 • moeite om in actie te komen en passiviteit
 • gedragsveranderingen
Psychosociale problemen
 • verwerkingsproblemen
 • veranderd toekomstperspectief
 • angst-en stemmingsproblematiek
 • relatieproblemen
 • praktische vragen (bijvoorbeeld op financieel gebied, over wonen en de toekomst in zijn algemeenheid)
Specialist ouderengeneeskunde:
 • doet het consult of mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts en neuroloog;
 • geeft u advies over het gebruik van medicijnen;
 • adviseert u over het inzetten van verschillende behandelaars of over dagbehandeling en dagbesteding.

 
GZ-Psycholoog:
 • begeleidt u bij geheugenproblemen;
 • behandelt stemmingsproblemen;
 • begeleidt u met het omgaan van de ziekte van Parkinson en de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt;
 • EMDR (therapie voor verwerken van nare en ingrijpende ervaringen).

 
GZ-Maatschappelijk werker
 • Voert samen met u en/of uw partner gesprekken over:
  • het omgaan met de ziekte en de veranderingen die de ziekte met zich meebrengt;
  • uw vragen en zorgen over de toekomst;
  • veranderingen in uw relatie door uw ziekte;
 • zet Video Interventie in als de communicatie tussen u en uw partner beter kan;
 • beantwoordt praktische vragen. Bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap, dagbesteding, opname in een woonzorgcentrum en de financiële gevolgen van ziekte.

 
Fysiotherapeut:
 • behandelt de verminderde functie van uw houding en uw lichaam door onder meer conditietraining, het trainen van uw spierkracht en balans;
 • geeft advies aan uw partner en/of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnens- en buitenshuis;
 • geeft u advies over valpreventie (waardoor de kans op vallen wordt verkleind);
 • begeleidt u en uw mantelzorger bij het vinden van passende lichamelijke activiteiten/sport;
 • geeft u advies over training voor het gebruik van loophulpmiddelen;
 • geeft advies en biedt een trainingsprogramma aan aan cliënten bij wie recent Parkinson is vastgesteld;
 • geeft looptraining;
 • leert u hoe u het beste kunt bewegen als u last heeft van freezing (onbedoelde aarzelingen of blokkeringen tijdens het bewegen);
 • geeft transfertraining.

 
Ergotherapeut:
 • begeleidt u bij en adviseert u over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten;
 • adviseert u over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen en adviseert u bij het doen van aanpassingen;
 • adviseert mantelzorgers en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging;
 • geeft advies over het voorkomen en de behandeling van doorligwonden;
 • geeft u valpreventie (waardoor uw valkans verkleind), bijvoorbeeld door aanpassingen te doen in uw woning en door beweegtips.

 
Logopedist:
 • onderzoekt en behandelt u bij slik- en spraakproblemen;
 • vraagt communicatie-hulpmiddelen aan en begeleidt u bij het gebruik daarvan.

 
Diëtist:
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding;
 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.

Apotheker:
 • geeft u advies over het gebruik van medicijnen;
 • kan met u ook al uw andere medicatie doornemen;
 • biedt hulp bij bijwerkingen;
 • biedt hulp bij inname-schema’s;
 • biedt hulp bij alle andere problemen die rondom medicatie kunnen bestaan, bijvoorbeeld dat de apotheek bezorgt of dat we in de apotheek de herhalingen voor u in de gaten houden;
 • in onze Parkinson-apotheek hebben we ook in Parkinson gespecialiseerde apothekersassistentes.

Al onze behandelaars zijn aangesloten bij (het landelijke) ParkinsonNet. U kunt hen eenvoudig inschakelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Marlinda Bakker. U kunt haar bereiken via 036 – 545 42 44.