Het expertteam Dementie onderzoekt de oorzaken van uw geheugenproblemen of gedragsveranderingen. Daarnaast begeleiden wij u (en uw partner of mantelzorger) om beter met uw klachten en/of met de veranderde situatie om te gaan. Het expertteam Dementie kan u helpen bij geheugenproblemen.

Dementie heeft verschillende vormen. Alzheimer is de meest voorkomende. De ziekte heeft een grote invloed op uw dagelijks leven. Door geheugenproblemen kunt u bijvoorbeeld afspraken vergeten of vergeet u uw medicijnen in te nemen. U kunt uw dagelijkse verzorging steeds moeilijker zelf uitvoeren en kunt u zich binnen- en buitenshuis minder gemakkelijk bewegen. Dementie kan ook gedragsveranderingen veroorzaken.

De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en gezondheidszorg (gz-)maatschappelijk werker onderzoeken de oorzaak van uw geheugenproblemen. Dit onderzoek bestaat uit:

 • een lichamelijk onderzoek;
 • gesprekken met u en uw partner of mantelzorger;
 • een maatschappelijk onderzoek;
 • een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Bij een NPO toetst een psycholoog met vragen en testjes bepaalde functies van de hersenen.

Na het onderzoek voeren wij met u en eventueel uw partner of mantelzorger een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw behandeling. In de meeste gevallen zijn bij de behandeling meerdere behandelaars betrokken (dit heet een multidisciplinaire behandeling). Ook werken de behandelaars nauw samen met uw huisarts en andere zorgprofessionals in de wijk (denk bijvoorbeeld aan de Wijkverpleging). Als dat nodig is, dan schakelen we een Persoonlijk begeleider dementie in.

Specialist ouderengeneeskunde:

 • doet het consult of de mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts;
 • kan medicijnen geven om, de achteruitgang te vertragen (als dat mogelijk is);
 • houdt samen met een huisarts spreekuur voor mensen met dementie in De Toonladder, Leefgemeenschap van ouderen;
 • voert, als u in een woonzorgcentrum woont, overleg met de verschillende zorgverleners van uw woonzorgcentrum om u de best mogelijke behandeling te geven.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

GZ-Psycholoog

 • geeft u geheugentraining;
 • begeleidt u door gesprekken met u te voeren over hoe u kunt omgaan met dementie;
 • geeft u mediatieve behandeling. Dit betekent dat de psycholoog bij uw behandeling voor u belangrijke personen inschakelt. Bijvoorbeeld een familielid, uw verzorgende of een team van het woonzorgcentrum;
 • EMDR (therapie voor het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen);
 • is medewerker van het Alzheimercafé;
 • (bij veranderend gedrag) schakelt in overleg met de Specialist ouderengeneeskunde meerdere zorgverleners in;
 • KOPgroep: een gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

GZ-Maatschappelijk werker

Gaat met u in gesprek over:

 • het omgaan met veranderingen;
 • uw vragen en zorgen over de toekomst;
 • uw verdriet en verwerking;
 • veranderingen in uw relatie door dementie.

Helpt u met praktische vragen, bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap, dagbesteding en uw geldzaken.

Organiseert:

 • de gespreksgroep mantelzorgers cliënten met dementie;
 • cursus omgaan met dementie;
 • KOPgroep: gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

Fysiotherapeut

 • onderzoekt en behandelt uw veranderde lichaamsbewegingen, uw manier van lopen en/of valrisico;
 • behandelt de verminderde functie van uw houding en uw lichaam onder meer door conditietraining, het trainen van uw spierkracht en uw balansbehandeling gericht op onrust;
 • begeleidt u en uw partner of mantelzorger bij het actief blijven bewegen;
 • verbetert specifieke activiteiten door foutloos leren, een benaderingsmethodiek waardoor u taken zelfstandiger leert uitvoeren;
 • geeft, als dat nodig is, adviezen en training over loophulpmiddelen;
 • geeft advies aan uw partner of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnen- en buitenshuis;
 • geeft advies aan uw partner en/of mantelzorger en aan de wijkverpleging over uw verplaatsing binnens- en buitenshuis;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties aan u, uw verzorging en uw familie en mantelzorgers.

Meer informatie


 

Ergotherapeut

 • behandelt en adviseert u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • behandelt en adviseert u over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, op het gebied van zelfzorg (zoals wassen, aankleden en eten), het huishouden en vrije tijd;
 • geeft u advies over het voorkomen en de behandeling van decubitus (doorligwonden);
 • geeft u advies over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen;
 • geeft advies aan uw partner, mantelzorger en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties;
 • geeft advies over valpreventie (waardoor uw valkans verkleind) bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen in uw woning en door het geven van beweegtips;
 • geeft PDL-begeleiding aan u, uw verzorging, uw familie  en mantelzorgers.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

Logopedist

 • geeft communicatie-adviezen aan u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • onderzoekt en behandelt uw slikproblemen, problemen met taalgebruik (afasie), en spraakstoornissen waarbij de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stem en de uitspraak zijn aangetast (dysartrie);
 • begeleidt u bij het aanvragen en gebruik van communicatie-hulpmiddelen.

Meer informatie


 

Diëtist

 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding;
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.

Meer informatie

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Willemijn Rietkerk. U kunt haar bereiken op 036 – 545 42 44.