Het expertteam Dementie onderzoekt de oorzaken van uw geheugenproblemen of gedragsveranderingen. Daarnaast begeleiden wij u (en uw partner of mantelzorger) om beter met uw klachten en/of met de veranderde situatie om te gaan. Het expertteam Dementie kan u helpen bij geheugenproblemen.

Dementie heeft verschillende vormen. Alzheimer is de meest voorkomende. De ziekte heeft een grote invloed op uw dagelijks leven. Door geheugenproblemen kunt u bijvoorbeeld afspraken vergeten of vergeet u uw medicijnen in te nemen. U kunt uw dagelijkse verzorging steeds moeilijker zelf uitvoeren en kunt u zich binnen- en buitenshuis minder gemakkelijk bewegen. Dementie kan ook gedragsveranderingen veroorzaken.

De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en gezondheidszorg (gz-)maatschappelijk werker onderzoeken de oorzaak van uw geheugenproblemen. Dit onderzoek bestaat uit:

 • een lichamelijk onderzoek;
 • gesprekken met u en uw partner of mantelzorger;
 • een maatschappelijk onderzoek;
 • een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Bij een NPO toetst een psycholoog met vragen en testjes bepaalde functies van de hersenen.

Na het onderzoek voeren wij met u en eventueel uw partner of mantelzorger een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw behandeling. In de meeste gevallen zijn bij de behandeling meerdere behandelaars betrokken (dit heet een multidisciplinaire behandeling). Ook werken de behandelaars nauw samen met uw huisarts en andere zorgprofessionals in de wijk (denk bijvoorbeeld aan de Wijkverpleging). Als dat nodig is, dan schakelen we een Persoonlijk begeleider dementie in.

Specialist ouderengeneeskunde:

 • doet het consult of de mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts;
 • kan medicijnen geven om, de achteruitgang te vertragen (als dat mogelijk is);
 • houdt samen met een huisarts spreekuur voor mensen met dementie in De Toonladder, Leefgemeenschap van ouderen;
 • voert, als u in een woonzorgcentrum woont, overleg met de verschillende zorgverleners van uw woonzorgcentrum om u de best mogelijke behandeling te geven.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

GZ-Psycholoog

 • geeft u geheugentraining;
 • begeleidt u door gesprekken met u te voeren over hoe u kunt omgaan met dementie;
 • geeft u mediatieve behandeling. Dit betekent dat de psycholoog bij uw behandeling voor u belangrijke personen inschakelt. Bijvoorbeeld een familielid, uw verzorgende of een team van het woonzorgcentrum;
 • EMDR (therapie voor het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen);
 • is medewerker van het Alzheimercafé;
 • (bij veranderend gedrag) schakelt in overleg met de Specialist ouderengeneeskunde meerdere zorgverleners in;
 • KOPgroep: een gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

GZ-Maatschappelijk werker

Gaat met u in gesprek over:

 • het omgaan met veranderingen;
 • uw vragen en zorgen over de toekomst;
 • uw verdriet en verwerking;
 • veranderingen in uw relatie door dementie.

Helpt u met praktische vragen, bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap, dagbesteding en uw geldzaken.

Organiseert:

 • de gespreksgroep mantelzorgers cliënten met dementie;
 • cursus omgaan met dementie;
 • KOPgroep: gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

Fysiotherapeut

 • onderzoekt en behandelt uw veranderde lichaamsbewegingen, uw manier van lopen en/of valrisico;
 • behandelt de verminderde functie van uw houding en uw lichaam onder meer door conditietraining, het trainen van uw spierkracht en uw balansbehandeling gericht op onrust;
 • begeleidt u en uw partner of mantelzorger bij het actief blijven bewegen;
 • verbetert specifieke activiteiten door foutloos leren, een benaderingsmethodiek waardoor u taken zelfstandiger leert uitvoeren;
 • geeft, als dat nodig is, adviezen en training over loophulpmiddelen;
 • geeft advies aan uw partner of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnen- en buitenshuis;
 • geeft advies aan uw partner en/of mantelzorger en aan de wijkverpleging over uw verplaatsing binnens- en buitenshuis;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties aan u, uw verzorging en uw familie en mantelzorgers.

Meer informatie


 

Ergotherapeut

 • behandelt en adviseert u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • behandelt en adviseert u over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, op het gebied van zelfzorg (zoals wassen, aankleden en eten), het huishouden en vrije tijd;
 • geeft u advies over het voorkomen en de behandeling van decubitus (doorligwonden);
 • geeft u advies over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen;
 • geeft advies aan uw partner, mantelzorger en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties;
 • geeft advies over valpreventie (waardoor uw valkans verkleind) bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen in uw woning en door het geven van beweegtips;
 • geeft PDL-begeleiding aan u, uw verzorging, uw familie  en mantelzorgers.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

Logopedist

 • geeft communicatie-adviezen aan u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • onderzoekt en behandelt uw slikproblemen, problemen met taalgebruik (afasie), en spraakstoornissen waarbij de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stem en de uitspraak zijn aangetast (dysartrie);
 • begeleidt u bij het aanvragen en gebruik van communicatie-hulpmiddelen.

Meer informatie


 

Diëtist

 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding;
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.

Meer informatie

Wanneer een partner, vader of moeder, broer of zus dementie krijgt, vergt dit voor alle betrokkenen niet alleen een grote lichamelijke inspanning, maar het kan ook veel spanning veroorzaken en vragen oproepen.  

In de cursus ‘omgaan met dementie’ staat niet de mens met dementie centraal. Het gaat om degenen die betrokken zijn bij de zorg voor de persoon met dementie. Want het ziekteproces eist veel van zijn of haar directe omgeving.  

Ons cursusprogramma biedt naast een aantal vaste thema`s, veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Op deze manier sluit de inhoud aan bij uw persoonlijke omstandigheden. Het motto “zorgen voor jezelf is, zorgen voor de ander” komt in alle onderwerpen terug. De cursus wordt drie keer per jaar georganiseerd. Per groep kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Het is belangrijk dat u alle keren aanwezig bent, tenzij het door omstandigheden echt niet gaat lukken. 

Het programma van de cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Een aantal weken na de laatste bijeenkomst wordt nog een vervolgbijeenkomst gehouden. Het programma van iedere bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • Dementie, wat is dat eigenlijk?  
 • Veranderingen in uw leven door de zorg voor uw naaste met dementie. Hoe blijf je als mantelzorger goed voor jezelf zorgen? 
 • Omgaan met mensen met dementie: verschillende benaderingswijzen.  
 • Zorgvoorzieningen en regelgeving.Het belang van contacten en activiteiten.
 • Hoe ziet de toekomst eruit?  

Ook kunt u zelf onderwerpen inbrengen. Soms vragen wij u thuis een opdracht uit te voeren over het thema van de volgende bijeenkomst.  

De cursus wordt begeleid door medewerkers van Zorggroep Almere (casemanager dementie Gezondheidszorg- maatschappelijk werker en/of (GZ)-psycholoog). Zij hebben veel ervaring met dementie en met de problemen die dit voor de naaste familie met zich meebrengt. 

  U kunt zich gedurende het hele jaar aanmelden. Dat kan op de volgende manieren:  

 • Via uw casemanager dementie.  

Wanneer u aan de beurt bent, wordt er contact met u opgenomen. 

Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Chantal de Graaff op 06 – 826 33 109 

 

Locatie: Fiep Westendorpstraat 1, 1336 CR Almere Buiten (Stripheldenbuurt) Gezondheidscentrum Zephyr. 

Voor degenen die van dichtbij te maken krijgen met dementie, hebben de gevolgen meestal een grote impact op het dagelijks leven. Dat geldt voor degene met dementie, maar zeker ook voor zijn of haar partner. Zij kunnen zich belast voelen met de zorg voor hun partner met dementie. Partners worden mantelzorgers en kunnen klachten ervaren zoals: spanning, vermoeidheid, piekeren, eenzaamheid, schuldgevoel en/of sneller geëmotioneerd zijn.

 

Herkent u zich hierin?

Het kan helpen om met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten erover te praten. Bij de gespreksgroep gaan we met elkaar in gesprek over wat er bij u en de andere deelnemers speelt. De gesprekken worden begeleid door twee gezondheidszorg maatschappelijk werkers die in hun werk op verschillende manieren met dementie te maken hebben. In de groep luisteren we naar elkaars persoonlijke verhaal, geven we elkaar tips en denken we mee over wat er nog mogelijk is.

Vragen die regelmatig in de groep terugkomen zijn:

 • Hoe ga ik om met dementie?
 • Hoe kan ik omgaan met veranderd gedrag?
 • Wat doet dementie met onze relatie?
 • Hoe kan ik tijd voor mijzelf nemen?
 • Hoe vraag ik hulp aan anderen?

Praktische informatie

 • De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers
 • De groep is 10 keer per jaar op vrijdag. Aanmelden kan het hele jaar door.
 • Er zijn twee groepen. De ochtendgroep is van 10.30uur – 12.00uur. De middaggroep is van 13.30 uur tot 15:00uur.
 • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Vragen en informatie

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij het gezondheidszorg maatschappelijk werk via gec@zorggroep-almere.nl of via het onderstaande telefoonnummer.

 

Geriatrisch Expertisecentrum

Fiep Westendorpstraat 1

1336 CM  Almere

Telefoonnummer: 036-545 42 44

Mensen met (beginnende) dementie blijven zich lang bewust van de veranderingen in hun hoofd, lichaam en omgeving. Zij kunnen hieronder lijden en er soms ook somber van worden, maar beschikken nog over voldoende aanpassingsvermogen. Daarom kunnen zij baat hebben bij een groepsbehandeling waarin gesprekken en beweging centraal staan.

Meer informatie staat in deze folder.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Danielle de Groot. U kunt haar bereiken op 06-51000802.