Het expertteam Dementie onderzoekt de oorzaken van uw geheugenproblemen of gedragsveranderingen. Daarnaast begeleiden wij u (en uw partner of mantelzorger) om beter met uw klachten en/of met de veranderde situatie om te gaan. Het expertteam Dementie kan u helpen bij geheugenproblemen.

Dementie heeft verschillende vormen. Alzheimer is de meest voorkomende. De ziekte heeft een grote invloed op uw dagelijks leven. Door geheugenproblemen kunt u bijvoorbeeld afspraken vergeten of vergeet u uw medicijnen in te nemen. U kunt uw dagelijkse verzorging steeds moeilijker zelf uitvoeren en kunt u zich binnen- en buitenshuis minder gemakkelijk bewegen. Dementie kan ook gedragsveranderingen veroorzaken.

De specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en gezondheidszorg (gz-)maatschappelijk werker onderzoeken de oorzaak van uw geheugenproblemen. Dit onderzoek bestaat uit:

 • een lichamelijk onderzoek;
 • gesprekken met u en uw partner of mantelzorger;
 • een maatschappelijk onderzoek;
 • een neuropsychologisch onderzoek (NPO). Bij een NPO toetst een psycholoog met vragen en testjes bepaalde functies van de hersenen.

Na het onderzoek voeren wij met u en eventueel uw partner of mantelzorger een gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we uw behandeling. In de meeste gevallen zijn bij de behandeling meerdere behandelaars betrokken (dit heet een multidisciplinaire behandeling). Ook werken de behandelaars nauw samen met uw huisarts en andere zorgprofessionals in de wijk (denk bijvoorbeeld aan de Wijkverpleging). Als dat nodig is, dan schakelen we een Persoonlijk begeleider dementie in.

Specialist ouderengeneeskunde:

 • doet het consult of de mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts;
 • kan medicijnen geven om, de achteruitgang te vertragen (als dat mogelijk is);
 • houdt samen met een huisarts spreekuur voor mensen met dementie in De Toonladder, Leefgemeenschap van ouderen;
 • voert, als u in een woonzorgcentrum woont, overleg met de verschillende zorgverleners van uw woonzorgcentrum om u de best mogelijke behandeling te geven.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

GZ-Psycholoog

 • geeft u geheugentraining;
 • begeleidt u door gesprekken met u te voeren over hoe u kunt omgaan met dementie;
 • geeft u mediatieve behandeling. Dit betekent dat de psycholoog bij uw behandeling voor u belangrijke personen inschakelt. Bijvoorbeeld een familielid, uw verzorgende of een team van het woonzorgcentrum;
 • EMDR (therapie voor het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen);
 • is medewerker van het Alzheimercafé;
 • (bij veranderend gedrag) schakelt in overleg met de Specialist ouderengeneeskunde meerdere zorgverleners in;
 • KOPgroep: een gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

GZ-Maatschappelijk werker

Gaat met u in gesprek over:

 • het omgaan met veranderingen;
 • uw vragen en zorgen over de toekomst;
 • uw verdriet en verwerking;
 • veranderingen in uw relatie door dementie.

Helpt u met praktische vragen, bijvoorbeeld over bewindvoering, mentorschap, dagbesteding en uw geldzaken.

Organiseert:

 • de gespreksgroep mantelzorgers cliënten met dementie;
 • cursus omgaan met dementie;
 • KOPgroep: gespreksgroep voor thuiswonende mensen met (beginnende) dementie.

Meer informatie


 

Fysiotherapeut

 • onderzoekt en behandelt uw veranderde lichaamsbewegingen, uw manier van lopen en/of valrisico;
 • behandelt de verminderde functie van uw houding en uw lichaam onder meer door conditietraining, het trainen van uw spierkracht en uw balansbehandeling gericht op onrust;
 • begeleidt u en uw partner of mantelzorger bij het actief blijven bewegen;
 • verbetert specifieke activiteiten door foutloos leren, een benaderingsmethodiek waardoor u taken zelfstandiger leert uitvoeren;
 • geeft, als dat nodig is, adviezen en training over loophulpmiddelen;
 • geeft advies aan uw partner of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnen- en buitenshuis;
 • geeft advies aan uw partner en/of mantelzorger en aan de wijkverpleging over uw verplaatsing binnens- en buitenshuis;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties aan u, uw verzorging en uw familie en mantelzorgers.

Meer informatie


 

Ergotherapeut

 • behandelt en adviseert u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • behandelt en adviseert u over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, op het gebied van zelfzorg (zoals wassen, aankleden en eten), het huishouden en vrije tijd;
 • geeft u advies over het voorkomen en de behandeling van decubitus (doorligwonden);
 • geeft u advies over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen;
 • geeft advies aan uw partner, mantelzorger en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging;
 • geeft transferadvies (hoe u uit uw stoel of bed komt) in ingewikkelde situaties;
 • geeft advies over valpreventie (waardoor uw valkans verkleind) bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen in uw woning en door het geven van beweegtips;
 • geeft PDL-begeleiding aan u, uw verzorging, uw familie  en mantelzorgers.

Meer informatie

In deze categorie zijn geen medewerkers gevonden.

 

Logopedist

 • geeft communicatie-adviezen aan u, uw familie en uw mantelzorgers;
 • onderzoekt en behandelt uw slikproblemen, problemen met taalgebruik (afasie), en spraakstoornissen waarbij de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stem en de uitspraak zijn aangetast (dysartrie);
 • begeleidt u bij het aanvragen en gebruik van communicatie-hulpmiddelen.

Meer informatie


 

Diëtist

 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding;
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.

Meer informatie

Als een partner, vader of moeder, broer of zus dementie krijgt, dan is dit van grote invloed op de mensen om hem/haar heen. Het vergt van hen een grote lichamelijke inspanning. Daarnaast kan het ook veel spanning veroorzaken en allerlei vragen op roepen.

Daarom organiseert het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere de cursus Omgaan met dementie. In deze cursus staan de familie, vrienden en mantelzorgers van de mens met dementie centraal.

Ons cursusprogramma

Ons cursusprogramma biedt naast een aantal vaste thema`s, veel ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers. Op deze manier sluit de inhoud aan bij uw persoonlijke omstandigheden. Het motto “zorgen voor jezelf is, zorgen voor de ander” komt in alle onderwerpen terug.

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Het programma van iedere bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema. Een aantal weken na de laatste bijeenkomst houden we nog een vervolgbijeenkomst.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen de orde:

 • Dementie, wat is dat eigenlijk?
 • Veranderingen in uw leven door de zorg voor uw naaste met dementie. Hoe kunt u, mantelzorger, goed voor uzelf zorgen?
 • Omgaan met mensen met dementie: verschillende benaderingswijzen.
 • Zorgvoorzieningen en regelgeving.
 • Het belang van het onderhouden van uw contacten en het ondernemen van activiteiten voor uzelf.
 • Hoe ziet uw toekomst eruit?

Soms vragen wij u om thuis een opdracht voor te bereiden over het thema van de volgende bijeenkomst.

De cursus wordt drie keer per jaar georganiseerd. Per groep kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Het is belangrijk dat u alle keren aanwezig bent, tenzij u door omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.

Start cursus 2024

De eerstvolgende cursus start op donderdag 11 april. Hieronder vindt u informatie over de data en locatie.

Data

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten op de volgende data: 

 • 11 april
 • 18 april
 • 25 april
 • 02 mei
 • 16 mei
 • 23 mei
 • 30 mei
 • 6 juni

Na 8 weken is er nog een terugkombijeenkomst; deze datum zal worden besproken tijdens de cursus.

Tijdstip

De bijeenkomsten beginnen om 09.30 uur en eindigen om 11.30 uur.

Locatie

De cursus vindt plaats in gezondheidscentrum Zephyr, Fiep Westendorpstraat 1, Almere Buiten (Stripheldenbuurt).

De dagen waarop de overige cursussen plaatsvinden, stemmen we af op de beschikbaarheid van de verschillende cursusgroepen.

Begeleiding

De cursus wordt begeleid door medewerkers van Zorggroep Almere (persoonlijk begeleider dementie of verpleegkundige dementie een Gezondheidzorg (“GZ”) maatschappelijk werker en/of (GZ)-psycholoog). Zij hebben veel ervaring met dementie en met de problemen en de invloed die dementie heeft op de naasten met zich meebrengt.

Aanmelden

U kunt zich het hele jaar door aanmelden. Dat kan op de volgende manieren:

 • via uw persoonlijk begeleider dementie/verpleegkundige dementie;
 • door een e-mail te sturen naar het Geriatrisch Expertisecentrum: gec@zorggroep-almere.nl.

Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging. Zodra voldoende deelnemers zich hebben aangemeld, organiseren we een nieuwe cursus. Wij nemen dan telefonisch contact met u op. Daarna ontvangt u van ons een brief met meer informatie over de cursus.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de cursus?
Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat op 036-5454244.
U kunt ook een mailtje sturen naar gec@zorggroep-almere.nl.

Heeft uw partner dementie? Dan kan dit ook van grote invloed zijn op úw leven. Door de zorg voor uw partner met dementie kunt u allerlei klachten ervaren zoals: vermoeidheid, piekeren, eenzaamheid en/of schuldgevoel. U kunt ook sneller geëmotioneerd zijn. Daarnaast kan het ook spanning en veel vragen bij u oproepen.

 

 

 

Herkent u zich hierin?

Dan is het fijn om weten dat u daar niet alleen in staat! Het kan voor u prettig zijn om erover te praten met lotgenoten: mensen die een vergelijkbare situatie zitten. Daarom organiseert het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere een gespreksgroep. Met elkaar praten we over de invloed die dementie heeft op úw leven.

Begeleiding

De gesprekken worden begeleid door twee Gezondheidszorg (“GZ”) Maatschappelijk werkers die in hun werk op verschillende manieren met dementie te maken hebben. In de groep luisteren we naar elkaars persoonlijke verhaal, geven we elkaar tips en denken we mee over oplossingen en mogelijkheden.

Vragen die regelmatig in de groep besproken worden zijn bijvoorbeeld:

Hoe ga ik om met mijn naaste met dementie?

 • Hoe kan ik omgaan met zijn/haar veranderd gedrag?
 • Wat doet dementie met onze relatie?
 • Hoe kan ik tijd voor mijzelf nemen?
 • Hoe vraag ik hulp aan anderen?

Praktische informatie

De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en komt komt 10 keer per jaar op vrijdagen bij elkaar.

Er zijn twee groepen:

 • de vrijdagochtendgroep is van 10.30 uur – 12.00 uur
 • de vrijdagmiddaggroep is van 13.00 uur – 15.30 uur.

U kunt zich het hele jaar door aanmelden voor de gespreksgroep

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u het Gezondheidszorg maatschappelijk werk een e-mail sturen via gec@zorggroep-almere.nl of bellen op 036-545 42 44.

Mensen met (beginnende) dementie blijven zich lang bewust van de veranderingen in hun hoofd, lichaam en omgeving. Zij kunnen hieronder lijden en er soms ook somber van wordeMaar omdat zij nog voldoende aanpassingsvermogen hebben, kunnen zij nog leren om te gaan met de dementie. De Kopgroep van het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere kan daarin ondersteunen.

Meer informatie staat in deze folder.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Danielle de Groot. U kunt haar bereiken op 06-51000802.