Heeft u door een beroerte (CVA) of een ziekte of ongeluk hersenletsel opgelopen waarvoor u moet worden behandeld? Het expertteam Hersenletsel kan u behandelen en begeleiden. Dit team van behandelaren werkt nauw met elkaar samen.

Lichamelijke problemen en beperkingen

 • uitval van een lichaamsdeel of lichaamshelft;
 • verminderde / veranderde functie van uw lichaam en uw lichaamshouding;
 • spraakproblemen;
 • slikproblemen.

Verstandelijke problemen en beperkingen

 • moeite om dingen te onthouden;
 • moeite met plannen en organiseren;
 • passiviteit.

Psychosociale problemen (problemen rond gevoelens, gedachten en sociale problemen)

 • verandering in gedrag;
 • stemmingswisselingen.

Bij hersenletsel wordt u onderzocht door verschillende zorgverleners.
De specialist ouderengeneeskunde doet onderzoek naar lichamelijke klachten en functionele diagnostiek.
De psycholoog onderzoekt cognitieve problematiek (geheugenproblematiek) en stemmingswisselingen.
De fysiotherapeut onderzoekt problemen in uw motoriek.
De ergotherapeut onderzoekt de problemen waar u tegenaan loopt bij uw dagelijkse activiteiten.
De logopedist onderzoekt uw spraakproblemen.

Specialist Ouderengeneeskunde

 • verzorgt consult of mede-behandeling;
 • geeft telefonisch advies over uw behandeling aan uw huisarts;;
 • begeleidt uw revalidatie thuis;
 • brengt samen met u en uw partner of mantelzorger uw revalidatiedoelen in kaart. Deze doelen worden verwerkt in het behandelplan, dat de Specialist ouderengeneeskunde samen met u en uw partner / mantelzorger opstelt;
 • bespreekt met u uw verwachtingen en adviseert u over welke zorgbehandelaars wij voor uw behandeling kunnen inschakelen;
 • bespreekt regelmatig met u en uw partner of mantelzorger het beloop van behandeling. Waar nodig stelt de Specialist ouderengeneeskunde aanpassingen voor in uw behandelplan.
Meer informatie

 

Gz-Psycholoog

 • geeft training bij geheugenstoornissen;
 • begeleidt u bij de verwerking van uw opgelopen hersenletsel.
Meer informatie

 

GZ-Maatschappelijk werker

 • voert met u gesprekken over uw situatie en uw toekomst;
 • voert met u gesprekken over uw verdriet en over hoe u kunt omgaan met uw ziekte;
 • verleent praktische hulp (denk hierbij aan bewindvoering, mentorschap, dagbesteding, geldzaken);
 • zet Video Interventie in als de communicatie tussen u en uw partner beter kan.
Meer informatie

 

Fysiotherapeut

 • behandelt de verminderde functie van uw lichaamshouding en uw lichaam door onder meer conditietraining, het trainen van spierkracht en van uw balans;
 • geeft advies aan uw partner of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnen- en buitenshuis;
 • geeft advies over valpreventie, bijvoorbeeld door het doen van aanpassingen in uw woning en door het geven van beweegtips;
 • begeleidt u en uw mantelzorger bij het vinden van passende lichamelijke activiteiten/sport;
 • geeft adviezen over en geeft training bij het gebruik van loophulpmiddelen;
 • geeft looptraining;
 • geeft training bij neglect, een stoornis die ontstaat door hersenletsel. De hersenen verwerken niet goed wat u aan één kant hoort, ziet of voelt. Daardoor kunt u een deel van uzelf en van uw omgeving negeren. ;
 • geeft advies aan uw partner en / of mantelzorger en aan de Wijkverpleging over uw verplaatsing binnen- en buitenshuis.
Meer informatie

 

Ergotherapeut

 • begeleidt u bij en geeft u advies over het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten, op het gebied van zelfzorg, huishouden en vrije tijd;
 • geeft advies over het voorkomen en de behandeling van decubitus (doorligwonden);
 • geeft u advies over het gebruik, de aanschaf en het aanvragen van hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen;
 • geeft advies aan uw mantelzorgers en zorgverleners over hun lichamelijke belasting tijdens uw verzorging.
Meer informatie

 

Logopedist

 • onderzoekt en behandelt uw slikproblemen, problemen met taalgebruik (afasie), en spraakstoornissen waarbij de spieren die nodig zijn voor de ademhaling, de stem en de uitspraak zijn aangetast (dysartrie);
 • begeleidt u bij het aanvragen en gebruik van communicatie-hulpmiddelen.
Meer informatie

 

Diëtist

 • biedt ketenzorg CVRM (een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen die een hart- of vaatziekte hebben (gehad);
 • brengt samen met u uw voedingspatroon in kaart;
 • geeft u advies over goede en gezonde voeding (voedingsanamnese);
 • geeft u advies bij ongewild gewichtsverlies.
Meer informatie

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen of weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op met Gwenda van der Wal. U kunt haar bereiken op 036 – 545 42 44.