De ziekte van Parkinson is een heel ingewikkelde ziekte. De manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Daarom is voor de behandeling van ouderen met de ziekte van Parkinson een intensieve samenwerking en afstemming tussen de verschillende behandelaars noodzakelijk. Om die reden heeft het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere het Parkinson Steunpunt opgericht. Van alle disciplines zijn behandelaars van het Geriatrisch Steunpunt betrokken bij het Parkinson Steunpunt: de Specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, GZ-maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

De behandelaars van het Geriatrisch Steunpunt zijn allemaal aangesloten bij ParkinsonNet. Zo krijgt u de zorg die u nodig heeft.

De ziekte van Parkinson is complex: als u de ziekte van Parkinson heeft, dan kunt u verschillende klachten hebben. Hierdoor kunt u ook problemen krijgen bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. U kunt bijvoorbeeld last krijgen van uw geheugen (trager denken) of moeite hebben met lopen, aankleden, praten of eten. Daarnaast kunnen uw partner of mantelzorger moeite hebben met het verwerken van uw ziekte. Hiervoor heeft u gespecialiseerde behandeling en begeleiding nodig van meerdere zorgbehandelaars. Het is daarom belangrijk dat de verschillende zorgbehandelaars intensief met elkaar samenwerken en uw behandelingen goed op elkaar afstemmen. Zodat u de beste zorg krijgt waarbij we continu in de gaten houden of de verschillende behandelingen u niet te veel belasten.

Bij meneer Jansen, 55 jaar, is drie jaar geleden de ziekte van Parkinson vastgesteld. Door zijn ziekte krijgt hij te maken met steeds meer klachten. Bijvoorbeeld bij zijn dagelijkse activiteiten, zo kan hij moeilijker opstaan uit bed en ook het traplopen wordt lastiger. Ook kan meneer Jansen steeds slechter zien. En door freezing (onbedoelde aarzelingen of blokkeringen tijdens het bewegen) loopt hij steeds moeilijker. Het huis van meneer Jansen is voor hem lastig toegankelijk omdat het meerdere verdiepingen heeft en uit meerdere kleine ruimtes bestaat.

Zijn vrouw Ria weet niet goed hoe zij om kan gaan met zijn veranderde denkvermogen en veranderde gedrag. Daarnaast hebben ze allebei veel verdriet van de veranderingen in hun relatie, die worden veroorzaakt door de ziekte.

Wat kan het Parkinson Steunpunt meneer Jansen en zijn vrouw bieden?

In een eerste gesprek met meneer en mevrouw Jansen bespreken we wat de belangrijkste hulpvragen zijn. Samen beslissen we met welke behandelingen meneer Jansen start. Zo kunnen we voorkomen dat hij overbelast raakt. In het geval van meneer Jansen, zetten we eerst de GZ-maatschappelijk werker in. Die ondersteunt mevrouw Jansen bij het omgaan met het ongeremde gedrag en het veranderde denkvermogen van haar man. Daarnaast helpt de GZ-maatschappelijk werker het echtpaar met het verwerken van uw ziekte (rouwverwerking).

Tegelijkertijd observeert en traint de ergotherapeut de activiteiten van meneer Jansen binnenhuis.

In een latere fase helpt de fysiotherapeut meneer Jansen met lopen en helpt de logopedist meneer Jansen met zijn slikproblemen.

Tijdens het eerste gesprek dat u en uw familielid of mantelzorger heeft met de GZ-maatschappelijk werker, kijken we wat de belangrijkste problemen zijn waar u tegenaan loopt. En bepalen we welke behandelingen u nodig heeft en met welke behandeling(en) u start. De betrokken zorgbehandelaars stemmen uw behandelingen steeds op elkaar af. Zo geven wij u de best mogelijke zorg. Ook begeleiden we uw partner en mantelzorger bij het omgaan met de ziekte, met de veranderingen die daarmee gepaard gaan en geven wij advies hoe zij u het beste kunnen begeleiden.

Verwijzing

Voor de behandelingen van het Parkinson Steunpunt heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, praktijkondersteuner, Parkinson-verpleegkundige of neuroloog.

Intake

Binnen twee weken na ontvangst van de verwijzing, plannen we een intakegesprek met u en uw partner of mantelzorger. Deze intake duurt ongeveer een uur. Samen met u stellen we een plan van aanpak op die u en alle betrokken behandelaars ontvangen. In overleg met u stellen we een schema op voor de start van uw verschillende behandelingen.
Tijdens uw behandelingen bespreken uw verschillende behandelaars geregeld uw behandeltraject. Op deze manier kunnen zij uw behandelingen goed op elkaar afstemmen. Zij houden goed in de gaten of de verschillende behandelingen niet te belastend voor u zijn. Als dat het geval is, dan passen ze het aantal behandelingen aan.

Neem voor meer informatie over het Parkinson Steunpunt en wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact opnemen met Marlinda Bakker, GZ-Maatschappelijk werker, via 036-545 42 44.