Het bevorderen van de gezondheid van uw zorgmedewerkers kan leiden tot een lager ziekteverzuim en tot een betere inzetbaarheid van uw zorgmedewerkers. Ook kan het de motivatie van uw zorgmedewerkers verhogen met een lager verloop als resultaat. Fittere medewerkers zijn ook alerter. Het Geriatrisch Expertisecentrum van Zorggroep Almere begeleidt uw zorgmedewerkers om hun gezondheid en levensstijl te verbeteren. Hieronder vindt u meer informatie over de trainingen en cursussen die wij aanbieden.

GZ-psycholoog

Begeleidt werknemers van 18 jaar en ouder als hier specifiek om wordt gevraagd.

Meer informatie

GZ-maatschappelijk werk

 • geeft individuele begeleiding
 • geeft cursus Mindfulness (in groepsverband)
Meer informatie

Fysiotherapeut

 • geeft individueel til- en transferadvies
 • doet werkplekonderzoek en brengt hierover advies uit
 • verwijst, indien nodig, door naar een fysiotherapeut, bijvoorbeeld van Zorggroep Almere
Meer informatie

Ergotherapeut

 • geeft individueel til- en transferadvies
 • doet werkplekonderzoek en brengt hierover advies uit
Meer informatie

Diëtist

 • geeft voedings- en dieetadvies aan werknemers van 18 jaar en ouder
 • adviseert over over- en ondergewicht en volwaardige voeding
 • geeft voedingsadvies aan werknemers die werken in de nachtdienst of aan werknemers met een te hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol of met diabetes.
Meer informatie

 

Dit advies is vooral geschikt voor werknemers die gezond leven en zich afvragen wat zij verder nog kunnen aanpassen en verbeteren aan hun levensstijl. Zij krijgen hierin advies van onze fysiotherapeuten en diëtisten. Als blijkt dat de medewerker zijn levensstijl nog kan aanscherpen, dan verwijst de fysiotherapeut of diëtist de medewerker door naar een zorgverlener buiten het Geriatrisch Expertisecentrum.

Wat houdt het in?

De fysiotherapeut en diëtist voeren een aantal tests uit:

De fysiotherapeut

 • test het uithoudingsvermogen
 • voert een (handknijp)kracht-test uit
 • gaat in een gesprek met de zorgwerknemer na of deze last heeft van lichamelijke klachten

De diëtist

De diëtist meet het gewicht en de lichaamssamenstelling

Advies

Op basis van de testen stellen de fysiotherapeut en de diëtist een advies op dat is gericht op lichamelijke mogelijkheden van de medewerker. Als dat nodig is dan verwijzen zij de zorgmedewerker door naar de fysiotherapeut (bijvoorbeeld om onder begeleiding te sporten) en/of naar de diëtist in bijvoorbeeld één van de gezondheidscentra van Zorggroep Almere.

Kosten

De kosten voor het advies bedragen Є 150 (exclusief btw).

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een werknemer aanmelden? Neem dan contact op met Arjan Stel (fysiotherapeut) of Monique ten Molder (diëtist). U kunt hen bereiken via 036-545 42 44.

We leven in een hectische tijd waarin veel van ons wordt gevraagd en waarin we veel van onszelf vergen. We staan continu ‘aan’. In de cursus Mindfulness leren we uw werknemer(s) te ontspannen en om een paar keer dag een pauze te nemen. Hierdoor verminderen ze de spanning en stress die ze ervaren tijdens hun werk.

Wat doet Mindfulness?

Minfulness:

 • verlicht of voorkomt spanning en stress
 • verlicht chronische pijn
 • helpt bij (een) burn-out (-klachten)
 • helpt tegen slapeloosheid
 • verhoogt de weerstand van uw werknemers.

Wat houdt het in?

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten die worden gegeven door één trainer. De maximale grootte van de groepen is tien deelnemers. Zij leren vaardigheden aan om bewuster en met meer aandacht in hun leven te staan. Dit vraagt van de deelnemers oefening. Daarom krijgen zij na iedere bijeenkomst oefeningen mee naar huis. Omdat het doorbreken van gewoontes tijd en aandacht kosten, raden we de deelnemers aan om iedere dag een half uur tot uur vrij te maken om deze oefeningen te doen. Doet de deelnemer dat niet, dan heeft deze cursus geen effect.

Kosten

De kosten bedragen € 1.440, exclusief btw. Dit bedrag is inclusief kosten van de trainer en voor de zaalhuur. Ook krijgen de deelnemers een cursusboek mee.

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een werknemer aanmelden? Neem dan contact op met Marjorie Bos of Marlinda Bakker (beiden GZ-maatschappelijk werker). U kunt hen bereiken via 036-545 42 44.

Om lichamelijke klachten te voorkomen of te verminderen, is het belangrijk dat de zorgmedewerkers binnen de woonzorgcentra en in de wijkverpleging hun werk op een zo ergonomisch mogelijk manier uitvoeren. Verschillende til- en beweegtechnieken en het op een goede manier gebruiken van hulpmiddelen, zoals rollators, glijzeilen en tilliften, kunnen hierbij helpen.

De keuze voor de juiste techniek of het juiste hulpmiddel is niet altijd helder. Dat de keuze niet altijd helder is, kan worden veroorzaakt door:

 • lichamelijke klachten van de zorgwerknemer
 • door wisselende adviezen over de inzet van de juiste hulpmiddelen of geschikte technieken zorgen voor onduidelijkheid.

De fysiotherapeut en/of ergotherapeut van het Geriatrisch Expertisecentrum observeren de werkzaamheden van uw zorgwerknemer en geven een passend individueel advies, dat zij aanpassen aan de fysieke mogelijkheden van uw zorgwerknemer.

Wat houdt het in?

Voorafgaand aan de observatie, afhankelijk van uw hulpvraag, bekijken de fysiotherapeut en de ergotherapeut of zij beiden of dat één van hen de werksituatie gaan observeren.

De fysiotherapeut en/of ergotherapeut:

 • observeren de technieken van en de ingezette hulpmiddelen door de werknemer tijdens het werk.
 • geven op basis van hun observaties een schriftelijk advies uit dat zij ook mondeling met de zorgmedewerker bespreken.
 • evalueren de aanpassingen tijdens een tweede observatie (als dat nodig is). Waar nodig stellen ze het advies bij in gesprek met de zorgmedeweker.

Kosten

De kosten voor een advies zijn € 150 (exclusief btw).

Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie of wilt u een werknemer aanmelden? Neem dan contact op met Alice Blom (fysiotherapeut) of Lidy Wallenburg (ergotherapeut). U kunt hen bereiken via 036-545 42 44.

Het Geriatrisch Expertisecentrum geeft diverse scholingen over klachtpreventie voor zorgmedewerkers. De teammanagers intramuraal en extramuraal van Zorggroep Almere kunnen deze scholingen inkopen.

Omdat het politieke beleid er tegenwoordig op is gericht op de ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen, is de ook de extramurale zorg complexer geworden. Daarom bieden we de trainingen, die we al jaren geven in onze woonzorgcentra, nu ook aan voor de extramurale zorg.
Onze ervaren behandelaars geven de trainingen: onze Specialisten ouderengeneeskunde, (GZ-)psychologen, GZ-maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Door jarenlange ervaring en continue evaluatie hebben we de trainingen steeds verbeterd, aangescherpt, actiever gemaakt en toegespitst op de leerstijlen van de zorgmedewerkers.

Welke trainingen bieden we aan?

Onze trainingen richten zich op de ondersteuning van de zorgmedewerkers. Op dit moment bieden we de volgende trainingen aan:

 • Training Fysieke belasting (klik hier voor meer informatie over de training)
 • Workshop Omgaan met familie en mantelzorgers (klik hier voor meer informatie over de workshop)
 • Training Omgaan met probleemgedrag voor zorgverleners (klik hier voor meer informatie over de training)
 • Meer informatie of aanmelden?

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Anouk Hofstee. U kunt haar bereiken via 036-545 42 44.