Het samenstellen van de internetpagina’s van Zorggroep Almere gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina’s is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Zorggroep Almere of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina’s van Zorggroep Almere staan enkele links die verwijzen naar internetpagina’s van derden die niet onder het domein van Zorggroep Almere vallen. Op de inhoud van deze pagina’s hebben de medewerkers van Zorggroep Almere geen enkele invloed. Zorggroep Almere of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

 

Veiligheid en privacy

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Zorggroep Almere met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Meer hierover leest u hier. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Zorggroep Almere of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

 

Herzien van informatie

Zorggroep Almere behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina’s en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Met het gebruik van de internetpagina’s van Zorggroep Almere verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s bij de gebruiker ligt.

Almere,

Zorggroep Almere
Randstad 22-01
1316 BN  Almere

Kamer van Koophandel Flevoland: 39071815