Wilt u dat andere huisartsen, apothekers en specialisten uw medische en medicatie-gegevens in kunnen zien, als dat nodig is? 

Geef via internet meteen uw toestemming (als u DigiD met sms-functie heeft).

 

Hoe geeft u toestemming?

Een ziekte, een blessure of een ongeval komt meestal onverwacht. U kunt dan terecht komen bij een andere apotheek, een andere huisarts of Huisartsenpost, of bij een specialist in het ziekenhuis.
Uw eigen huisarts en apotheker hebben uw toestemming nodig om uw medische gegevens te kunnen delen met andere huisartsen, apothekers en specialisten, die u op dat moment behandelen. U kunt op de volgende manier toestemming geven:

 • Via internet
  (als u toestemming wilt geven aan uw huisarts en apotheker, dan kiest u voor de optie ‘gezondheidscentrum’)
 • Vraag om een toestemmingsformulier in uw gezondheidscentrum of print deze zelf vanaf deze pagina en geef het af aan de doktersassistent / apothekersassistent in uw gezondheidscentrum.
  (als u toestemming geeft aan de huisarts, dan is de toestemming ook meteen voor de apotheker geregeld. Dit geldt niet voor de gezondheidscentra in Almere Haven)
 • U geeft uw huisarts of apotheker mondeling toestemming om uw gegevens te delen.

 

Ervaringen

Lees hier de verhalen van mensen die al toestemming hebben gegeven.

 

Veilig en gemakkelijk

De informatie-uitwisseling van uw gegevens gebeurt via het goed beveiligde netwerk Landelijk Schakelpunt Patiëntgegevens (LSP). Via het LSP kan de huisarts, apotheker of specialist die u behandelt, de belangrijkste gegevens uit uw dossier bij uw eigen huisarts en apotheker opvragen. Dat kan alleen als u toestemming heeft gegeven en als het nodig is voor uw behandeling. Het gaat om:

 • Uw medicijnen en allergieën (apothekers)
 • Een overzicht van uw medische aandoeningen en van de contacten van de laatste vier maanden
  (huisartsen en medisch specialisten)

 

Wat als u geen toestemming verleent?

Als u geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische en medicatiegegevens, dan kunnen andere (huis)artsen en apothekers uw gegevens niet opvragen via het LSP. Ook niet in spoedsituaties. Als u geen toestemming geeft, is het heel belangrijk dat u altijd een actueel medicatieoverzicht bij u heeft. Dit medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 

Meer weten?

Bekijk de website Volgjezorg.nl

Hierin vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden.  Deze folder is ook verkrijgbaar in uw gezondheidscentrum. Of stel uw vragen aan uw huisarts of apotheker.