Wilt u dat andere huisartsen, apothekers en specialisten uw medische en medicatie-gegevens in kunnen zien, als dat nodig is?

 

Hoe geeft u toestemming?

Een ziekte, een blessure of een ongeval komt meestal onverwacht. U kunt dan terecht komen bij een andere apotheek, een andere huisarts of huisartsenspoedpost, of bij een specialist in het ziekenhuis.

Uw eigen huisarts en apotheker hebben uw toestemming nodig om uw medische gegevens te kunnen delen met andere huisartsen, apothekers en specialisten, die u op dat moment behandelen.

U dient voor zowel uw huisarts als voor uw apotheek apart toestemming te geven. Via Volgjezorg.nl kunt u altijd zelf uw toestemming inzien en aanpassen. U kunt ook inzien welke zorgverleners informatie hebben uitgewisseld over uw dossier.

U kunt op de volgende manieren toestemming geven:

Mondeling

U geeft uw huisarts of apotheker gewoon mondeling toestemming om uw gegevens te delen. Zij zullen er mogelijk ook om vragen.

Schriftelijk

Vraag om een toestemmingsformulier in uw gezondheidscentrum of print deze zelf vanaf deze pagina en geef het af aan de doktersassistent / apothekersassistent in uw gezondheidscentrum.

Digitaal

Via volgjezorg.nl met DigiD. Als u toestemming wilt geven aan uw huisarts, dan kiest u voor de optie ‘gezondheidscentrum’.

 

Veilig en gemakkelijk

De informatie-uitwisseling van uw gegevens gebeurt via het goed beveiligde netwerk Landelijk Schakelpunt Patiëntgegevens (LSP). Via het LSP kan de huisarts, apotheker of specialist die u behandelt, de belangrijkste gegevens uit uw dossier bij uw eigen huisarts en apotheker opvragen. Dat kan alleen als u toestemming heeft gegeven en als het nodig is voor uw behandeling. Het gaat om:

  • Uw medicijnen, contra indicaties en allergieën (apothekers)
  • Een overzicht van uw medische aandoeningen en van de contacten van de laatste vier maanden
    (huisartsen en medisch specialisten)

 

Gemak en service

Na behandeling bij een andere zorgverlener kan deze zorgverlener via een e-bericht uw huisarts op de hoogte stellen of bijv. een elektronisch recept versturen naar uw apotheek. Uw recept is dan direct beschikbaar in uw apotheek! Dat is sneller, veiliger en geeft meer gemak voor u en uw zorgverlener.

 

Wat als u geen toestemming verleent?

Als u geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medische en medicatiegegevens, dan kunnen andere (huis)artsen en apothekers uw gegevens niet opvragen via het LSP. Ook niet in spoedsituaties. Als u geen toestemming geeft, is het heel belangrijk dat u altijd een actueel medicatieoverzicht bij u heeft. Dit medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 

Meer weten?

Bekijk de website Volgjezorg.nl

Hierin vindt u ook de meest gestelde vragen en antwoorden.  Deze folder is ook verkrijgbaar in uw gezondheidscentrum. Of stel uw vragen aan uw huisarts of apotheker.

De ervaring van Petra De Vries

“Ik heb last van hartklachten en gebruik hiervoor verschillende medicijnen. Ik heb ook vaak last van een blaasontsteking. Toen ik bij mijn dochter logeerde, kreeg ik weer last van mijn blaas. Ik nam contact op met de Huisartsenpost bij mijn dochter in de buurt voor een kuur voor de blaasontsteking.  Ik had vorig jaar een geneesmiddel voor mijn blaas gehad, waar ik erg ziek van werd. Gelukkig kon de arts op de Huisartsenpost zien welke medicijnen ik gebruikte en voor welk middel ik overgevoelig was. Omdat ik toestemming had gegeven voor het LSP. Ik kreeg de goede antibiotica en had verder een fijn weekend bij mijn dochter.”

Wilt u meer ervaringen lezen? U vindt ze op de website van VZVZ.

De ervaring van Koos de Gast

“Ik heb behoorlijk wat chronische klachten.  Daarvoor gebruik ik  allerlei verschillende medicijnen. Die moeten natuurlijk wel goed samengaan. Ik kwam wel eens onverwacht bij de spoedeisende hulp terecht. Ook daar moeten ze natuurlijk weten welke medicijnen ik gebruik. Om te voorkomen dat er iets mis gaat. Soms kon ik dat niet precies vertellen, omdat ik wegviel of  te nerveus was. Daarom heb ik mijn apotheek toestemming gegeven om mijn medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Voor mij is het letterlijk van levensbelang dat een arts snel mijn actuele medische gegevens kan inzien.”

Wilt u meer ervaringen lezen? U vindt ze op de website van VZVZ.