Verhuizing naar een woonzorgcentrum leidt er bijna altijd toe dat men de balans van het leven gaat opmaken.

Vele vragen zullen opkomen:

  • vragen over afhankelijkheid, ziekte, dood en gezondheid;
  • vragen die direct te maken hebben met het leven in een woonzorgcentrum;
  • vragen naar de zin (het waarom) van wat u overkomt;
  • vragen rond geloof en levensbeschouwing.

De geestelijk verzorgers van Zorggroep Almere hebben de deskundigheid om u te helpen met deze vragen. Zij bieden u dan professionele begeleiding  bij uw situatie.  Geestelijke verzorging is een specialisme te midden van andere disciplines, maar de geestelijk verzorger werkt nauw samen met andere zorgverleners.

Een greep uit het werk van de geestelijk verzorgers

Stiltecentrum in woonzorgcentrum Polderburen

Individuele gesprekken met bewoners, op verzoek, of zomaar…

Wellicht heeft u vragen over hoe u bijvoorbeeld in de nieuwe woonsituatie uw leven vorm kunt geven nu u niet meer zelfstandig kan wonen, of wil u graag uw levensverhaal vertellen, of gewoon eens praten. U kunt dan altijd terecht bij de geestelijk verzorger in uw woonzorgcentrum.

Steun en begeleiding bij overlijden, rouw en verlies

Ouder worden betekent ook verlies van eigen gezondheid of afscheid nemen van dierbaren. De geestelijk verzorger kan u (en uw familie) ondersteunen en begeleiden bij deze situatie van rouw. Soms schieten woorden hierbij te kort. Dan kunnen we met bijvoorbeeld een ritueel toch uitdrukking geven aan het verlies.

Leiden van groepen

Onze geestelijk verzorgers leiden diverse groepen. Bijvoorbeeld een gespreksgroep of een ontmoetingsgroep voor mensen met dementie. Levensthema’s worden besproken, bewoners ontmoeten elkaar en zijn bemoedigend naar elkaar. Bewoners ervaren dit als zeer waardevol. Ook medewerkers kunnen rekenen op ondersteuning van de geestelijk verzorgers, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met sterven.

Voorgaan bij uitvaarten, herdenkingsbijeenkomsten en oecumenische vieringen

Op verzoek van de nabestaanden of de bewoner zelf, kunnen geestelijk verzorgers voorgaan bij uitvaarten. Ook de mensen die bij ons gewoond hebben, willen we niet vergeten: minimaal eenmaal per jaar wordt er, onder leiding van de geestelijk verzorger, een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die dat jaar zijn overleden. Bijeenkomsten die nabestaanden, medebewoners en medewerkers vaak veel troost bieden. In Polderburen gaat de geestelijk verzorger iedere eerste zondag van de maand voor in oecumenische vieringen. Naast de eigen bewoners en kerkgangers uit de wijk, bezoeken ook bewoners (onder begeleiding van vrijwilligers) van andere woonzorgcentra deze vieringen.

Maak kennis met de geestelijk verzorgers van Zorggroep Almere

Judith van de Kreeke

Locatie: Polderburen

 

Het is prachtig om te zien wanneer bewoners, bij elkaar gekomen voor mijn wekelijkse ontmoetings- of gespreksgroep, elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen. In dit groepswerk, maar ook in mijn individuele contacten met bewoners, hebben we met elkaar diepgaande gesprekken over wat ons draagt en bezielt en is er ruimte voor zingeving en verdieping door  onder meer het delen van gevoelens. In de ruim 20 jaar die ik werkzaam ben in Polderburen heb ik vele activiteiten ontwikkeld en zijn de zondagse oecumenische vieringen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik maak de bewoners die afhankelijk, ziek of dement zijn geworden van dichtbij mee en ben als geestelijk verzorger onderdeel van de meest kwetsbare periode in hun leven, dat maakt mij dankbaar.

Geestelijk verzorger Marjan KipMarjan Kip

Locaties: Archipel en
De Kiekendief

Sinds juli 2020 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij Zorggroep Almere. Ik bied een luisterend oor wanneer daar behoefte aan is en vooral op momenten dat het leven niet meer vanzelfsprekend is. Wanneer antwoorden niet meer vanzelf komen en de waardering van het leven onder druk is komen te staan, help ik op de zoektocht naar een leefbaar perspectief. Wie was ik en wie ben ik nu? Waar vind ik kracht en plezier? Wat en wie geeft mijn leven zin, juist nu, juist hier, juist onder de huidige omstandigheden? Wanneer er geen woorden zijn voor wat er diep van binnen leeft, kunnen we samen stil zijn, of zoeken naar een ritueel dat helpt om ‘dat wat diep van binnen leeft’ gestalte te geven. Zodat ‘dit diepe binnenin’ zich gehoord en gezien weet, er mag zijn, en deel kan worden van iemands levensverhaal. Dan kan dat wat vastliep weer in beweging komen en komt er ruimte voor nieuwe antwoorden.

Ik begeleid mensen individueel en groepsgewijs. Ik ben er voor bewoners en hun familie en voor medewerkers van De Kiekendief. Ik ondersteun bij vieringen, herdenking, en bij ethische en morele vragen. U of een familielid kunt direct contact met mij opnemen. Ook kunt u de verzorging of de receptie vragen dit te doen.

Gemma Stroet

Locatie: De Toonladder

Mijn naam is Gemma Stroet, geestelijk verzorger in De Toonladder. Het belangrijkste werk wat ik hier doe is luisteren, zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Daar is een grote behoefte aan. Een enkele keer ben ik behandelend bezig, bijvoorbeeld bij rouwverwerking. Daarnaast is er de gespreksgroep waarbij we steeds een thema wat meer uitdiepen. 1 of 2 keer per jaar is er de herdenking waarbij we alle overleden bewoners van het afgelopen jaar herdenken. Daarin heb ik een coördinerende taak en ga ik voor. Het geeft me veel voldoening als ik hoor dat het mensen een stukje verder heeft geholpen in de verwerking van hun verdriet. Mijn opleiding heb ik gedaan bij Fontys Hogeschool Amsterdam, Theologie Levensbeschouwing. Eerst de educatieve variant, waarbij ik lesbevoegdheid heb behaald, en daarna de geestelijke verzorging kant.

Lonneke Hoogenstrijd, geestelijk verzorgerLonneke Hoogenstrijd

Locaties: De Overloop en Vizier

Sinds juni 2020 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger bij Zorggroep Almere. Tijdens de gesprekken die ik voer bied ik een luisterend oor aan de verhalen die u met u meedraagt, aan úw levensverhaal. Ook wanneer woorden tekort schieten. Tijdens onze ontmoeting kunnen we samen herinneringen ophalen, ruimte geven aan mooie maar ook de verdrietige momenten in het leven en stilstaan bij wat voor u belangrijk is. Dit kunnen we doen door individuele gesprekken, kleine rituelen, maar ik bied ook wekelijks ruimte om dit in groepsverband te doen met andere bewoners tijdens een gespreks- of ontmoetingsgroep. Ik ben dankbaar om een onderdeel te mogen zijn van een klein fragment uit uw leven op een manier die voor u passend is. U of een familielid mag mij altijd vragen in gesprek met u te gaan, maar u kunt dit ook bij de verzorging of receptie aangeven.

Samantha Kerkhof

Locaties: Castrovalva en Zephyr

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger binnen Castrovalva en Zephyr. Bewoners kunnen bij mij terecht als ze behoefte hebben aan een luisterend oor of op verhaal willen komen. Dit kan in de vorm van een persoonlijk gesprek maar ook in de gespreksgroep en ontmoetingsgroepen. In de gesprekken ga ik samen op zoek naar wat voor u belangrijk is, waar u steun uit haalt of wat u bekrachtigt in situaties van bijvoorbeeld achteruitgang, verlies, verdriet of eenzaamheid.

Een van mijn passies is het ontwerpen van (nieuwe) rituelen. Rituelen kunnen ons helpen om te gaan met de dingen in het leven waar we geen grip op hebben. Ze kunnen belangrijke moment markeren en helpen bij betekenisgeving. Het mooie aan rituelen vind ik dat er ruimte ontstaat voor het onzegbare. In mijn werk maak ik regelmatig gebruik van kleine (persoonlijke) rituelen. Als u het fijn vindt kunnen we samen kijken of dit ook iets is voor u.

Daarnaast begeleid ik ook medewerkers bij ethische en morele vragen met betrekking tot de zorg en ondersteun ik (kortdurend) familie en naasten. U, of een familielid, mag mij altijd persoonlijk benaderen. U kunt ook bij de verzorging aangeven als u met mij een gesprek wilt hebben.