Verhuizing naar een woonzorgcentrum leidt er bijna altijd toe dat men de balans van het leven gaat opmaken.

Vele vragen zullen opkomen:

  • vragen over afhankelijkheid, ziekte, dood en gezondheid;
  • vragen die direct te maken hebben met het leven in een woonzorgcentrum;
  • vragen naar de zin (het waarom) van wat u overkomt;
  • vragen rond geloof en levensbeschouwing.

De geestelijk verzorgers van Zorggroep Almere hebben de deskundigheid om u te helpen met deze vragen. Zij bieden u dan professionele begeleiding  bij uw situatie.  Geestelijke verzorging is een specialisme te midden van andere disciplines, maar de geestelijk verzorger werkt nauw samen met andere zorgverleners.

Een greep uit het werk van de geestelijk verzorgers

Stiltecentrum in woonzorgcentrum Polderburen

Individuele gesprekken met bewoners, op verzoek, of zomaar…

Wellicht heeft u vragen over hoe u bijvoorbeeld in de nieuwe woonsituatie uw leven vorm kunt geven nu u niet meer zelfstandig kan wonen, of wil u graag uw levensverhaal vertellen, of gewoon eens praten. U kunt dan altijd terecht bij de geestelijk verzorger in uw woonzorgcentrum.

Steun en begeleiding bij overlijden, rouw en verlies

Ouder worden betekent ook verlies van eigen gezondheid of afscheid nemen van dierbaren. De geestelijk verzorger kan u (en uw familie) ondersteunen en begeleiden bij deze situatie van rouw. Soms schieten woorden hierbij te kort. Dan kunnen we met bijvoorbeeld een ritueel toch uitdrukking geven aan het verlies.

Leiden van groepen

Onze geestelijk verzorgers leiden diverse groepen. Bijvoorbeeld een gespreksgroep of een ontmoetingsgroep voor mensen met dementie. Levensthema’s worden besproken, bewoners ontmoeten elkaar en zijn bemoedigend naar elkaar. Bewoners ervaren dit als zeer waardevol. Ook medewerkers kunnen rekenen op ondersteuning van de geestelijk verzorgers, bijvoorbeeld op het gebied van omgaan met sterven.

Voorgaan bij uitvaarten, herdenkingsbijeenkomsten en oecumenische vieringen

Op verzoek van de nabestaanden of de bewoner zelf, kunnen geestelijk verzorgers voorgaan bij uitvaarten. Ook de mensen die bij ons gewoond hebben, willen we niet vergeten: minimaal eenmaal per jaar wordt er, onder leiding van de geestelijk verzorger, een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de bewoners die dat jaar zijn overleden. Bijeenkomsten die nabestaanden, medebewoners en medewerkers vaak veel troost bieden. In Polderburen gaat de geestelijk verzorger iedere eerste zondag van de maand voor in oecumenische vieringen. Naast de eigen bewoners en kerkgangers uit de wijk, bezoeken ook bewoners (onder begeleiding van vrijwilligers) van andere woonzorgcentra deze vieringen.

Maak kennis met de geestelijk verzorgers van Zorggroep Almere

Judith van de Kreeke

Locatie: Polderburen Het is prachtig om te zien wanneer bewoners, bij elkaar gekomen voor mijn wekelijkse ontmoetings- of gespreksgroep, elkaar kunnen ondersteunen en bemoedigen. In dit groepswerk, maar ook in mijn individuele contacten met bewoners, hebben we met elkaar diepgaande gesprekken over wat ons draagt en bezielt en is er ruimte voor zingeving en verdieping door  onder meer het delen van gevoelens. In de ruim 20 jaar die ik werkzaam ben in Polderburen heb ik vele activiteiten ontwikkeld en zijn de zondagse oecumenische vieringen een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik maak de bewoners die afhankelijk, ziek of dement zijn geworden van dichtbij mee en ben als geestelijk verzorger onderdeel van de meest kwetsbare periode in hun leven, dat maakt mij dankbaar.

Margret Borsen

Locatie: De Kiekendief Sinds bijna 10 jaar ben ik als geestelijk verzorger werkzaam bij Zorggroep Almere. Het mooie aan mijn vak vind ik dat ik mensen letterlijk ‘op verhaal’ mag laten komen. Wanneer het leven pijn doet doordat er verlies of verdriet is, je kunt twijfelen aan wat de zin van het leven (nog) is, wil ik graag een vertrouwde gesprekspartner voor u zijn. Persoonlijke gesprekken maken een groot deel van mijn werkdag uit. Ook in de gespreksgroepen, waar we naar aanleiding van een thema met elkaar in gesprek gaan, krijgen de deelnemers de ruimte om elkaar, en daarmee misschien wel zichzelf, te ontmoeten en ervaringen en gedachten uit te wisselen. Niet alles kan worden gezegd. Wanneer woorden tekort schieten of niet uitgesproken kunnen worden, kunnen symbolen of rituelen veel zeggingskracht hebben. Samen kunnen we kijken wat goed of passend is voor u. U of een familielid kan direct contact met mij opnemen. Ook kunt u de verzorging of de receptie vragen dit te doen.

Gemma Stroet

Locatie: De Toonladder Mijn naam is Gemma Stroet, al weer 7 jaar geestelijk verzorger in De Toonladder. Het belangrijkste werk wat ik hier doe is luisteren, zodat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Daar is een grote behoefte aan. Een enkele keer ben ik behandelend bezig, bijvoorbeeld bij rouwverwerking. Daarnaast is er de gespreksgroep waarbij we steeds een thema wat meer uitdiepen. 1 of 2 keer per jaar is er de herdenking waarbij we alle overleden bewoners van het afgelopen jaar herdenken. Daarin heb ik een coördinerende taak en ga ik voor. Het geeft me veel voldoening als ik hoor dat het mensen een stukje verder heeft geholpen in de verwerking van hun verdriet. Mijn opleiding heb ik gedaan bij Fontys Hogeschool Amsterdam, Theologie Levensbeschouwing. Eerst de educatieve variant, waarbij ik lesbevoegdheid heb behaald, en daarna de geestelijke verzorging kant.

Marloes Peerdeman-Barlag

Locatie: De Overloop Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als algemeen geestelijk verzorger in De Overloop. Hiervoor was ik werkzaam als uitvaartbegeleider en als woonbegeleider in de zorg. Als algemeen geestelijk verzorger ben ik er om u te ondersteunen, om het even welke religieuze overtuiging u wel of niet heeft. Graag luister ik naar uw levensverhaal en ga ik met u in gesprek over wat u bezig houdt, over vroeger, nu en wat nog komen gaat. Ik richt mij op wat belangrijk voor u is en bied ondersteuning bij moeilijke beslissingen en bij het zoeken naar mogelijkheden die kracht, troost en berusting kunnen bieden. Mijn werk is zo mooi en veelzijdig omdat ieder mens anders is en een ander verhaal heeft. Naast de gesprekken en ondersteuning, begeleid ik bij het stervensproces, organiseer ik gespreks-en ontmoetingsgroepen en de herdenkingsdienst in De Overloop. U mag mij altijd vragen om in gesprek te gaan, dit kunt u bij mijzelf, de receptie of verzorging aangeven.

yvonne riemeijerYvonne Riemeijer

Locatie: Archipel en Vizier Sinds begin 2019 is Yvonne Riemeijer geestelijk verzorger in Archipel en Vizier.

In een mensenleven gebeurt veel. Van mooie momenten tot bijzonder verdrietige momenten of perioden.

Als u te maken krijgt met verlies van gezondheid en zelfstandigheid, eenzaamheid of het wegvallen van dierbaren, kan dat vragen oproepen.

Vragen over de zin ervan of het waarom van de dingen die gebeuren.

Het delen van deze vragen, gedachten of gevoelens kan dan mogelijk helpen.
Als geestelijk verzorger kan ik u een luisterend oor bieden, en samen met u onderzoeken wat voor u belangrijk is én wat u kracht geeft.
Dit kan in een persoonlijk gesprek, maar het deelnemen aan een gespreksgroep kan ook een manier zijn om in kleine kring in gesprek te gaan over onderwerpen die van belang zijn in het leven.
Na werkzaam te zijn geweest als maatschappelijk werker en kwaliteitsmanager, ben ik dankbaar dat ik nu als geestelijk verzorger werkzaam ben binnen Archipel en Vizier.
U, of een familielid, mag mij altijd persoonlijk benaderen. U kunt ook bij de verzorging aangeven als u met mij een gesprek wilt hebben.

Samantha Kerkhof

Locatie: Castrovalva en Zephyr

 

Sinds augustus 2019 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger binnen Castrovalva en Zephyr. Bewoners kunnen bij mij terecht als ze behoefte hebben aan een luisterend oor of op verhaal willen komen. Dit kan in de vorm van een persoonlijk gesprek maar ook in de gespreksgroep en ontmoetingsgroepen. In de gesprekken ga ik samen op zoek naar wat voor u belangrijk is, waar u steun uit haalt of wat u bekrachtigt in situaties van bijvoorbeeld achteruitgang, verlies, verdriet of eenzaamheid.

Een van mijn passies is het ontwerpen van (nieuwe) rituelen. Rituelen kunnen ons helpen om te gaan met de dingen in het leven waar we geen grip op hebben. Ze kunnen belangrijke moment markeren en helpen bij betekenisgeving. Het mooie aan rituelen vind ik dat er ruimte ontstaat voor het onzegbare. In mijn werk maak ik regelmatig gebruik van kleine (persoonlijke) rituelen. Als u het fijn vindt kunnen we samen kijken of dit ook iets is voor u.

Daarnaast begeleid ik ook medewerkers bij ethische en morele vragen met betrekking tot de zorg en ondersteun ik (kortdurend) familie en naasten. U, of een familielid, mag mij altijd persoonlijk benaderen. U kunt ook bij de verzorging aangeven als u met mij een gesprek wilt hebben.