In het kwaliteitsverslag over de intramurale ouderenzorg 2022 geeft Zorggroep Almere de belangrijkste activiteiten weer die in 2022 hebben plaatsgevonden in onze woonzorgcentra. Deze activiteiten zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader is dé kwaliteitsstandaard voor verpleeghuiszorg in Nederland. De activiteiten richten zich vooral op persoonlijke zorg, welzijn, continuïteit van zorg en voldoende en goed opgeleide medewerkers.

 

Klik op het verslag om een grotere versie te openen.