Begin 2017 is het landelijk ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ van kracht geworden. Zorggroep Almere heeft, zoals de meeste V&V zorgorganisaties, 2017 benut om ‘gevoel te krijgen’ bij dit Kwaliteitskader, en het  een invulling te geven die past bij de missie en visie van Zorggroep Almere.

In dit eerste Kwaliteitsverslag wordt, aan de hand van het Kwaliteitsplan 2017-2018 Zorggroep Almere mei 2017, teruggekeken op de activiteiten van het afgelopen jaar met betrekking tot de  thema’s van het kwaliteitsbeleid.

Feedback op het Kwaliteitsverslag

Wat vinden interne en externe betrokkenen en deskundigen van ons Kwaliteitsverslag? We hebben ons verslag besproken met een vertegenwoordiging van onze cliënten, interne vakgroepen en met collega-zorgorganisaties. Hieronder een greep uit de reacties.

‘Organisatie intrinsiek gemotiveerd om goede zorg te leveren’

M.R. Wisse

Directeur Vivium zorggroep

 

Lees verder…

‘Veel positieve ontwikkelingen’

Annet Meert

Lid centrale cliëntenraad en voorzitter cliëntenraad woonzorgcentrum Archipel en Vizier

 

Lees verder…

‘Kwaliteit staat duidelijk hoog in het vaandel’

Antje Verboom

Manager Primair Proces Verpleging, Verzorging
en Thuiszorg (Huis en Haard plus)
Zorgcentrum Buitenhaeghe

Lees verder…

‘Kansen voor de toekomst’

Anouk Hofstee,

Medisch manager Geriatrisch Expertisecentrum en voorzitter vakgroep Specialistische verpleeghuiszorg

 

Lees verder…