samenwerkingsagenda tekenen

Huisartsen van Almere en gemeente Almere ondertekenen Samenwerkingsagenda 2021/2022

De huisartsenpraktijken in Almere en gemeente Almere gaan op wijkniveau nog beter samenwerken. Om die ambitie om te zetten in daden hebben Veronique Bekendam, directeur huisartsenzorg en farmacie van Zorggroep Almere en tevens voorzitter van de Regionale Huisartsenorganisatie Almere (ReHA), en Jacko van der Meulen, afdelingsmanager Zorg en Welzijn Gemeente Almere, op maandag 21 juni…