Ik ben Wilma Dolmans. Ik heb een duo functie binnen Zorggroep Almere . Ik ben dagbestedingscoach in De Kiekendief . Ik ben ook trajectbegeleider om de functie van dagbestedingscoach op de kaart te zetten en te borgen binnen de organisatie. Deze opdracht voer ik samen met mijn collega trajectbegeleider Laura Hulsbosch uit. De rol van dagbestedingscoach houdt in dat er vraaggericht gewerkt wordt. Wat heeft de individuele bewoner nodig om goed in zijn vel te zitten. Wat voor soort dagbesteding en hoe geef je hier vorm aan. Als trajectbegeleider proberen wij op alle locaties dezelfde werkwijze neer te zetten. Centraal hierbij staat de samenwerking tussen de EVV-er, de psycholoog en de dagbestedings coach als netwerk rondom de bewoner.

Hof van Eden

“Ik wil ook mee”, hoor ik mevrouw D. zeggen als ik de tuin in ga om snijbonen te plukken. Ze probeert met één been snel haar rolstoel om te keren om mij te volgen. Als we in de binnentuin zijn vertelt ze over de camping op de Veluwe , waar ze vroeger met haar gezin…