Ik ben Wilma Dolmans. Ik heb een duo functie binnen Zorggroep Almere . Ik ben dagbestedingscoach in De Kiekendief . Ik ben ook trajectbegeleider om de functie van dagbestedingscoach op de kaart te zetten en te borgen binnen de organisatie. Deze opdracht voer ik samen met mijn collega trajectbegeleider Laura Hulsbosch uit. De rol van dagbestedingscoach houdt in dat er vraaggericht gewerkt wordt. Wat heeft de individuele bewoner nodig om goed in zijn vel te zitten. Wat voor soort dagbesteding en hoe geef je hier vorm aan. Als trajectbegeleider proberen wij op alle locaties dezelfde werkwijze neer te zetten. Centraal hierbij staat de samenwerking tussen de EVV-er, de psycholoog en de dagbestedings coach als netwerk rondom de bewoner.

Op de camping

Om onze dagbesteding coronaproof te maken zodat we de activiteiten Zorggroepbreed konden blijven aanbieden, was een enorme uitdaging. De dagbestedingslocaties die aan een woonzorgcentrum vastzitten, zoals De Overloop, De Toonladder en De Kiekendief hebben geen afsluitbare ruimte voor de bezoekers van de dagactiviteiten. Daarom konden deze locaties niet als dagactiviteitencentrum…