Wekelijks vinden er bij het Geriatrisch Expertise Centrum twee gespreksgroepen plaats voor mensen die last hebben van dementie en dat met anderen willen bespreken. Nogal wiedes dat je van dementie last hebt: je vergeet afspraken, verdwaalt als je een keer een andere route moet nemen dan je gewend bent en vooral: mensen hebben het gevoel niet meer volwaardig mee te tellen als mens. Je zou van minder somber kunnen worden.

We hebben bij de KOPgroep menigeen de kracht zien hervinden om ondanks de dementie een waardevol leven te leven. Er wordt samen gelachen en gehuild. De mensen die deelnemen aan de KOPgroep komen heel trouw, ze slaan bijna nooit een bijeenkomst over.

Dat zegt iets over de veiligheid van de groep, maar wellicht ook over de manier waarop de groep begeleid wordt. De groepen worden begeleid door een Gezondheidszorg Maatschappelijk Werker en een (GZ)-psycholoog, die het gesprek begeleiden, ruimte en tijd geven, doorvragen, stimuleren of juist remmen, prikkelen en het proces bewaken, maar de inhoud vooral bij de deelnemers laten. ‘Gooi het maar in de groep’, is een gevleugelde uitdrukking.

Als buitenstaander zou je kunnen denken: “wat een saaie boel daar in die groep.” En dat is maar goed ook voor mensen met dementie! Bij ons praat er maar één persoon tegelijk. Iedereen krijgt de ruimte zijn zegje te doen, ook al kan dat wel eens lang duren. Op die manier zorgen we er samen voor dat deze mensen met dementie in de groep zichzelf kunnen en mogen zijn; dat ze er toe doen als mens.

Naast het gesprek, veelal over omgaan met dementie, wordt er elke week bewogen onder leiding van een deskundige fysiotherapeut. Iets met een lichaam en een geest die met elkaar verbonden zijn. De ervaring is dat na het bewegen, het praten soms ook makkelijker gaat! Zo werken we multidisciplinair succesvol samen aan een vaste waarde voor deze groep mensen.

Lindy Hartman