Vergoeding

Uw ergotherapiebehandeling van Zorggroep Almere wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal tien uur per kalenderjaar. De ergotherapiebehandeling wordt eerst vanuit uw eigen risico betaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Zonder verwijzing naar de ergotherapeut

U kunt ook zonder verwijzing van uw huisarts of specialist bij ons terecht. Hoe gaat dat in z’n werk?

  1. U meldt zich aan voor ergotherapie. Als u bewoner bent van Zorggroep Almere dan kan u zich aanmelden bij Zorggroep Almere. Anders zal u zelf op zoek moeten gaan naar ergotherapie.
  2. De ergotherapie neemt contact met u op voor het maken van een afspraak voor een nauwkeurig onderzoek. Dit onderzoek is wettelijk verplicht bij een aanmelding zonder verwijzing van de huisarts of specialist. Tijdens dit onderzoek bekijkt de ergotherapeut of ergotherapie u kan helpen of dat u hulp van een andere zorgverlener nodig heeft. Ook bekijkt de ergotherapeut of er voldoende informatie aanwezig is om met de ergotherapeutische behandeling te starten.

Door het invullen van een vragenlijst (dit duurt ongeveer 15 minuten) kan de ergotherapeut tot de volgende beslissingen komen:

  1. Ergotherapie mag direct starten: het onderzoek wordt in dit geval meteen een kennismakingsgesprek;
  2. Ergotherapie kan in uw situatie weinig betekenen. U krijgt een verwijzing naar een andere zorgverlener;
  3. De ergotherapeut heeft meer medische informatie nodig. U maakt dan eerst een afspraak aan bij uw huisarts. De behandeling krijgt een vervolg na verwijzing van de huisarts of specialist.

De ergotherapeut stuurt het verslag van het onderzoek naar uw huisarts. Dit is wettelijk verplicht. Uiteraard bespreekt de ergotherapeut dit verslag eerst met u.

LET OP!

Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen de kosten bij een verwijzing van uw huisarts of specialist en doen dit niet als u zich rechtstreeks aanmeldt. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.