Langer zelfstandig met hulp van een ergotherapeut

Lukt het door een ziekte of handicap niet meer om de alledaagse dingen te doen? Schakel dan een ergotherapeut van Zorggroep Almere in, speciaal voor de bewoners van onze woonzorgcentra. Onze ergotherapeuten geven u advies en begeleiding om deze activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig te blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan uw persoonlijke verzorging, het huishouden of het uitoefenen van hobby’s.

Samen met de ergotherapeut bekijkt u welke doelen u met ergotherapie wilt bereiken. U kunt hulpmiddelen uitproberen en zo nodig worden deze aangevraagd. Het uitgangspunt van de behandeling vormen de activiteiten die voor u belangrijk zijn.

Waarmee helpt een ergotherapeut?

De ergotherapeut helpt u uw alledaagse activiteiten weer op te pakken. Denk hierbij aan:

  • zelfverzorging: wassen, aankleden, eten, drinken, toiletbezoek enzovoort;
  • verplaatsing binnens- en buitenshuis: (trap)lopen, met de fiets, rolstoel, auto, scootmobiel, het openbaar vervoer, enzovoort;
  • liggen, zitten, opstaan en staan;
  • huishoudelijke activiteiten: boodschappen doen, koken, schoonmaken, verzorgen van uw kinderen, enzovoort;
  • aanpassingen van uw werkplek, bijvoorbeeld op het werk en op school;
  • vrijetijdsbesteding: lezen, sport en spel, schrijven, tekenen, tv kijken, tuinieren, enzovoort.

Ook kunt u bij de ergotherapeut terecht:

  • met handfunctieproblemen;
  • met vragen over woningaanpassingen en hulpmiddelen;
  • voor advies bij mantelzorg zodat uw verzorgers of familieleden u zo goed mogelijk kunnen helpen bij uw dagelijkse activiteiten.

Samenwerking met andere therapeuten

Bij uw behandeling werken de ergotherapeuten van Zorggroep Almere nauw samen met verschillende disciplines (fysiotherapie, logopedie, wijkverpleging enzovoort). Bent u 16 jaar of ouder, dan kunt u bij een ergotherapeut van Zorggroep Almere terecht.

Ergotherapeut legt uit aan de client

Contact

Let op! Alleen beschikbaar voor bewoners van de woonzorgcentra van Zorggroep Almere.

T 036 – 54 54 244

E ergotherapie@zorggroep-almere.nl

Voorbeelden uit de praktijk

Mevrouw De Groot is geopereerd aan haar hand

Mevrouw De Groot is geopereerd aan haar hand. Haar vinger staat nog wel gebogen: mevrouw kan haar vinger niet recht krijgen. De ergotherapeut heeft een spalkje voor haar gemaakt waarmee lichte rek op de vinger wordt gezet. Na twee weken kan mevrouw De Groot haar vinger alweer bijna recht krijgen.

Mevrouw Lourens heeft polsklachten

Mevrouw Lourens heeft polsklachten. Eten koken is een probleem, met name het schoonmaken van groente is erg pijnlijk. De ergotherapeut adviseert mevrouw Lourens een dunschiller met een dik handvat te gebruiken. Ook leert zij mevrouw Lourens dat het beter is om haar polsen rechter te houden tijdens het schoonmaken van de groente en hoe ze dit moet doen. Mevrouw Lourens heeft minder pijn, doordat ze nu weet welke bewegingen ze beter kan vermijden.

Meneer Holman zit niet meer lekker in zijn rolstoel

Meneer Holman zit niet meer lekker in zijn rolstoel. Het lukt zijn vrouw niet om hem goed achterin de rolstoel te helpen. Door de adviezen van de ergotherapeut, lukt het mevrouw Holman tegenwoordig wel om haar man goed in de rolstoel te plaatsen. Op advies van de ergotherapeut is een aantal aanpassingen aan de rolstoel gedaan. Het resultaat is dat meneer Holman weer goed in zijn rolstoel zit.

Ergotherapie van Zorggroep Almere: de juiste behandeling

Voor de eerste afspraak komt de ergotherapeut meestal bij u thuis. Voor vragen over handtherapie wordt u in onze praktijk uitgenodigd. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt u tegen welke problemen u in het dagelijks leven aanloopt. Vervolgens maakt u samen een behandelplan waarbij de dingen die voor u belangrijk zijn centraal staan. Om beter te begrijpen hoe problemen precies ontstaan, kijkt de ergotherapeut met u mee bij uw dagelijkse bezigheden of neemt testen bij u af. De ergotherapeut geeft u advies over de manier waarop u bepaalde activiteiten kunt uitvoeren. Deze activiteiten kunnen ook geoefend worden. Indien gewenst, krijgen uw verzorgers en/of familie advies over hoe zij u het beste kunnen begeleiden bij dagelijkse activiteiten. Indien nodig, adviseert de ergotherapeut u over het aanschaffen of aanvragen van hulpmiddelen of aanpassingen in en rond de woning of op de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan aangepast bestek, aankleedhulpmiddelen, woonvoorzieningen, rolstoelen, of aangepaste bedden.

Ergotherapie ondersteunt bij verschillende aandoeningen

Als gevolg van dementie kunnen mensen problemen krijgen met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld omdat mensen voorwerpen niet meer herkennen, of niet meer weten hoe een voorheen bekende activiteit moet worden uitgevoerd. De ergotherapeut brengt samen met u en uw naasten in  kaart tegen welke problemen u aanloopt en hoe deze ontstaan. Samen zoekt u naar mogelijkheden om deze activiteiten te kunnen blijven doen. Indien gewenst, krijgen uw verzorgers en/of familie advies over hoe zij u het beste kunnen begeleiden bij de dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut maakt bij de behandeling gebruik van het EDOMAH-programma. Dit staat voor ‘ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis’. Dit is een bewezen effectieve ergotherapierichtlijn voor diagnostiek en behandeling van mensen met dementie. Kijk voor meer informatie op: www.edomah.nl Daarnaast werken de ergotherapeuten van Zorggroep Almere nauw samen met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts en persoonlijk begeleider dementie.

Bij Zorggroep Almere kunt u terecht bij een gecertificeerde ParkinsonNet- ergotherapeut. ParkinsonNet is een regionaal netwerk van verschillende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Binnen dit netwerk werken wij nauw samen met andere zorgverleners, zoals uw neuroloog, fysiotherapeut en logopedist. De ergotherapeut kijkt met u naar de uitvoering van de dagelijkse activiteiten (zie, ‘Waarmee helpt een ergotherapeut‘), begeleidt u en uw verzorger(s) en / of familie bij uw verzorging en adviseert over aanpassingen in en rond het huis. Uit onderzoek is gebleken dat de aanpak van ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten. Wilt u meer informatie over ParkinsonNet? Kijk op www.parkinsonnet.nl.

Mensen met COPD kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Schijnbaar eenvoudige dagelijkse activiteiten leveren veel kortademigheid op en kosten veel energie. Sommige activiteiten kunnen zij zelfs helemaal niet meer uitvoeren. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de uitvoering van de dagelijkse activiteitenDe ergotherapeut geeft u advies hoe u deze activiteiten het beste kunt uitvoeren en hoe u uw energie het beste over de dag kunt verdelen. Daarbij kijkt u samen met de ergotherapeut natuurlijk ook naar welke activiteiten u echt belangrijk vindt om te blijven doen. Bij uw behandeling en begeleiding werken de ergotherapeuten van Zorggroep Almere nauw werken met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts en longverpleegkundige.

Mensen die een beroerte hebben meegemaakt of die last hebben van hart- en vaatziekten, kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.  Oorzaak hiervan kan een lichamelijke beperking of een beperkte conditie zijn. Het kan ook gaan om een cognitieve beperking, zoals problemen met het plannen, organiseren of het onthouden. Samen met de ergotherapeut wordt in kaart gebracht bij welke activiteiten u problemen ondervindt. Daarna stelt u samen met de ergotherapeut doelen op. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten die u belangrijk vindt om te blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan uzelf (met één hand) aankleden, brood smeren, huishoudelijke activiteiten en boodschappen doen. Bij uw behandeling en begeleiding werken de ergotherapeuten van Zorggroep Almere werken nauw samen met verschillende zorgverleners, zoals uw fysiotherapeut, logopedist en wijkverpleging.

Voor cliënten met (acuut) hand- en polsletsel en voor cliënten met verminderde handfunctie. Binnen ons team hebben wij een gediplomeerd handtherapeut. Bij acuut hand- of polsletsel maken wij met u op zeer korte termijn een afspraak tijdens het spreekuur. De behandeling bestaat uit diagnostiek, oefentherapie, het geven van adviezen over de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Indien nodig maakt de ergotherapeut een spalk of brace. De ergotherapeuten werken nauw samen binnen het Hand-Pols-Netwerk. Dit is een  samenwerkingsverband van hand-pols-chirurgen van het Flevoziekenhuis en hand-, ergo- & fysiotherapeuten in Almere. Het netwerk draagt bij aan  de nieuwste behandeling op het gebied van hand-polschirurgie en hand- en ergotherapie.

Wanneer mensen last hebben van chronische pijn en/of vermoeidheid verandert vaak hun activiteitenpatroon. Bijvoorbeeld: iemand gaat meer doen op de goede momenten, of iemand gaat veel minder doen om klachten te voorkomen. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en bekijkt samen met u hoe u uw energie het beste over de dag /week kunt verdelen. Het uitgangspunt daarbij zijn de activiteiten die u belangrijk vindt om te blijven doen. Bij uw behandeling en begeleiding werken de ergotherapeuten van Zorggroep Almere nauw samen met verschillende zorgverleners, zoals uw huisarts en  fysiotherapeut.

Onze ergotherapeuten