Volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) hebben cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en/of hun wettelijk vertegenwoordigers recht op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. Voor cliënten en bewoners van Zorggroep Almere is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem.

Omdat de cliëntenvertrouwenspersoon niet in dienst is van Zorggroep Almere, is zij dus onafhankelijk. Verder behandelt de cliëntenvertrouwenspersoon uw vraag of klacht vertrouwelijk en geeft u gratis ondersteuning.

Wat is de Wet zorg & dwang?

De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), die onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig worden opgenomen. Onvrijwillige zorg of opname mag alleen als het echt niet anders kan. Ook mag onvrijwillige zorg niet langer duren dan nodig is. Verder mag onvrijwillige opname alleen in een instelling die geregistreerd staat, een zogenaamde Wzd-geregistreerde accommodatie. Kort gezegd beschermt de Wzd mensen die hun wil niet (goed) kunnen duidelijk maken.

Wilt u meer weten over de Wet zorg en dwang? Klik hier voor onze folder met meer informatie. 

Wat kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor u betekenen?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd:
• luistert naar uw verhaal.
• legt u uit hoe de Wzd werkt.
• informeert u over uw rechten bij onvrijwillige zorg.
• zoekt samen met u naar een oplossing als u er met onze zorgverlener niet uitkomt.
• gaat samen met u en onze zorgverlener in gesprek als u er met hem/haar niet uitkomt.
• helpt u bij het schrijven van uw klacht aan de zorgverlener.

Uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Uw cliëntenvertrouwenspersoon bij Zorgstem is mevrouw Renuka Jagan. U kunt haar op dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens kantooruren bereiken op 06-40 69 12 91 of via e-mail: r.jagan@zorgstemvertrouwenspersonen.nl.