1. Waarom is deze procedure opgezet? Er is toch al goedkeuring van een METC gegeven?

Regelmatig worden medewerkers van Zorggroep Almere gevraagd om in een onderzoek te participeren of een onderzoek te ondersteunen. Om deelname aan de onderzoeken te coördineren, een goede balans te vinden tussen onderzoek en de dagelijkse praktijk en om een oordeel te geven over de wenselijkheid om namens Zorggroep Almere aan een onderzoek deel te nemen is deze constructie binnen Zorggroep Almere van kracht.

2. Waarom CWO en SWO?

Er is gekozen voor een Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en een Stuurgroep Wetenschappelijk Onderzoek (SWO).
De CWO is een interne commissie waarin medewerkers van diverse disciplines binnen Zorggroep Almere zitting hebben. De CWO bespreekt alle ingediende aanvragen en adviseert de coördinator wetenschappelijk onderzoek.
De SWO is een externe commissie die de grote lijnen bewaakt en de onderzoeksprioriteiten vaststelt

3. Wie zitten er in de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)?

In de CWO hebben de volgende disciplines zitting:

  • Huisarts
  • Fysiotherapie
  • Maatschappelijk werk
  • Praktijkondersteuning
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Verpleging en Verzorging
  • Farmacie
  • Coördinator wetenschappelijk onderzoek en voorzitter